Blir mer attraktiv for investorer

I samarbeid med Seed Forum arrangerer SIVA for første gang kurs som gjør gründere mer attraktive for potensielle investorer. Kurset er praktisk retta og skal gi forretningsutviklere trening i pitching. Med klare og tydelige presentasjoner kan man oppnå best mulig resultat, mener SIVAs samarbeidspartner Seed Forum. (mer…)

Kulturnæringene skal satses på

Regjeringens nye handlingsplan for kulturnæringene ”Fra gründer til kulturbedrift” skal bidra til økt verdiskaping og eksport i kulturnæringene.

Regjeringen trekker fram både Tindved kulturhage, Filmfabrikken på Røstad og Stemmebutikken til kvinnovasjon-gründer Gudrun Ramfjord Rabe som gode eksempler. (mer…)

Spennende reiselivsprosjekter etterlyses

 

Arbeider du innen reiseliv? Har du et spennende prosjekt, tjeneste eller produkt som du trenger finansiering til? I så fall vil vi gjerne høre fra deg.  Vi etterlyser nå investeringsobjekter som skal velges ut til Nordic Tourism Investment Forum 25. september 2013 i Stockholm. (mer…)

Skapte bedrift av sin egen stemme

 

– Man er ikke bedre enn det siste man har levert! Det er Gudrun Ramfjord Rabes leveringsregel og suksessoppskrift.

Gudrun Ramfjord Rabe hadde en original ide. Hun ville selge stemmen sin. Og ti år senere kan stemmen høres i radio- og tv-reklame, på museer, i heiser, på mobilsvar og mange andre steder. (mer…)

Prisdryss over Midt-Norges beste idéer og gründerspirer

 

Nær 500 personer feiret framtidas stjerner på næringslivshimmelen på Samfundet i Trondheim 23. april 2013. 900.000 kroner ble fordelt på vinnere i tre ulike klasser.  Oddrun Englund, Direktør for innovasjon i SIVA, delte ut pris til selskapet Grip, vinnerne av Venture Cup. (mer…)

Miljøteknologiportalen er lansert

Har du et miljøteknologiprosjekt – og trenger gode råd eller finansiering?

Miljøteknologiportalen skal hjelpe deg å finne frem til hvilke støtteordninger som kan passe ditt prosjekt. (mer…)

Industri engasjerer

Nye industrielle muligheter var temaet da 230 personer fra bedrifter og innovasjonsmiljøer møttes for å diskutere industri og nyskaping på SIVA-nett i Trondheim.

Menon slo an tonen med sin rapport om industrielle muligheter. (mer…)

Erik Haugane ny administrerende direktør i SIVA

Styret i SIVA SF har ansatt Erik Haugane som ny administrerende direktør i SIVA SF. Erik Haugane er i dag administrerende direktør i Det norske oljeselskap ASA. Haugane har en allsidig bakgrunn fra både næringsliv, forskning og offentlig virksomhet. (mer…)

Giske takket Harald Kjelstad

 

Nærings- og handelsminister Trond Giske takket avtroppende SIVA-direktør Harald Kjelstad for hans lange innsats som SIVA-sjef. Dette skjedde på SIVA-nett i Trondheim, SIVAs årlige møteplass for næringsliv og innovasjon.

Harald Kjelstads siste SIVA-nett som administrerende direktør.
Harald Kjelstads siste SIVA-nett som administrerende direktør.

– Du har utført en lang og energisk tjeneste for norsk næringsliv, sa Giske til en rørt Harald Kjelstad.

– Ikke bare har du ledet SIVA gjennom den norske industrialiseringa. Du har også snakket varmt for industrien gjennom epoken av avindustrialisering og nå reindustrialisering.

Harald Kjelstad har vært administrerende direktør i SIVA – Selskapet for industrivekst i 25 år. Han har varslet at han går av til sommeren.

Menon: Framtidens norske industri vil bli verkstedbasert

Menon har på oppdrag fra SIVA analysert fem brede industrigrupper i Norge for å belyse hvor vi kan forvente industrielle investeringer, hvem som vil stå for investeringene og hvor i landet de vil komme.

Rapporten blir lagt fram på SIVA-nett 16. april for industri- og innovasjonsledere fra hele landet. Menons hovedkonklusjon er at industriutviklingen i Norge vil være verkstedsbasert og at alle industrigruppene vil endres i den retningen. Med få unntak vil industriell masseproduksjon forsvinne.

Menon mener at de store industrigruppene i Norge kommer til å satse mer på avanserte sammenstillinger og reparasjoner som ikke er standard. Den eneste grunnen til å drive med industriell masseproduksjon i Norge er om vi har naturressurser, energi for eksempel, som gjør at produksjonen kan skje billigere enn i andre land. En slik fordel kan fort oppveies av lange avstander til de store markedene.

Menon tror veksten kommer i grenseflatene mellom forbruksvarer og teknologiindustri. Maritim/offshore har allerede gått gjennom denne transformasjonen, og vi tror både sjømat og prosessindustri bør gjøre det samme.

Les mer i Dagens Næringsliv

Les kommentaren i Nationen

Menon 2013Les rapporten i sin helhet her:

Industrielle muligheter i Norge -Menonrapport til SIVA 15. april 2013

 

 

Rolf Navarsete fra Sogndal er årets samfunnsentreprenør

– Prisen ble delt ut av nærings- og handelsminister Trond Giske på SIVA-nett i Trondheim 16.4.2013

 

SIVA har ansvar for utvikling av sterke verdiskapingsmiljø, og hvert år deler SIVA ut en samfunnsentreprenørpris. Denne går til personer som har utmerket seg med å skape aktivitet, vekst, attraktivitet og nyskaping i sitt lokalsamfunn. Disse ildsjelene, som gjør en ekstraordinær innsats for lokalsamfunnet, kaller vi gjerne for samfunnsentreprenører (betegnelse i USA: civic entrepreneurs).

– Gjennom samfunnsentreprenørprisen håper vi å skape større oppmerksomhet om denne meget viktige rollen i et lokalsamfunn. Det sier Harald Kjelstad, adm. direktør i SIVA.

Harald Kjelstad begrunner tildelingen med den rollen han har spilt som mangeårig forretningsmann, ildsjel og utbygger. Han har vært drivkraft for bygging av storhallen i Sogndal og Fosshaugane Campus. I dag har 654 personer sitt arbeid på Fosshaugane Campus.

– Navarsete er mannen bak «Sogndalsmodellen». Han har gjort en stor innsats for å forene gode krefter i Sogndal og realisert viktige prosjekter. Slik har han sikret både idrett, kunnskap og nyskaping gode vilkår i Sogn og Fjordane.

Nærings- og handelsminister Trond Giske vil dele ut prisen på den årlige SIVA-nett, som samler mennesker som jobber med nyskaping og bedriftsutvikling i hele landet.

Prisen består av et synlig diplom/grafisk kunst, og et beløp på 100 000,- kroner. I god samfunnsentreprenørånd skal vinneren selv bestemme og bekjentgjøre hvordan prisen skal brukes. Prisen skal brukes til gode tiltak innen næringsutvikling, frivillighet og attraktivitet i sitt lokalsamfunn.

Rolf Navarsete har besluttet at prisen skal gå til Sogndal Fotballklubbs samfunnsbyggende arbeid. Er en av fylkets største samfunnsbyggere.

 

Les mer i Aftenposten , NRK og Sogn Avis

Fra venstre: Trond Giske, Rolf Navarsete, Peter Arbo og Harald Kjelstad
Fra venstre: Trond Giske, Rolf Navarsete, Peter Arbo og Harald Kjelstad