Nyheter

Bildet viser en mann og en dame som har på hjelm. De står inne i en lab.

Mange gode søkere til «Testfasiliteter i distriktene» 

Etter en utlysningsrunde har 23 godt kvalifiserte søkere meldt sin interesse for å etablere katapultnoder under ordningen Norsk Katapult.

Les mer
Bilde av båt som ligger på en norsk fjord

Norways Best Group blir eneeier i The Fjords

Norway’s Best Group AS (NBG) , hvor Siva Eiendom Holding er største eier, kjøper seg opp til 100 prosent eierskap i The Fjords.

Les mer
Bildet viser tre menn som står ute og viser frem en rapport.

Dette kan styrke dialogen mellom kommuner og industrietablerere

Torsdag la DOGA og Siva frem “Dialogverktøy for grønne industrietableringer”. Verktøyet er en sentral leveranse i regjeringens omfattende satsing på Grønt Industriløft. 

Les mer
Bildet viser et hvor hvor det sitter tre personer rundt, en dame og to menn. En dame som smiler og står ved enden av bordet.

Opptak av nye klynger

Innovasjon Norge, i samarbeid med Siva og Forskningsrådet, kunngjør opptak av nye klynger til klyngeprogrammet “Norwegian Innovation Clusters” (NIC). Programmet skal styrke samarbeid og fremme vekst og innovasjon blant norske bedrifter.

Les mer
Bilde av kuer og kalver som er ute på beite.

Samfunnsoppdraget på bærekraftig fôr følges opp

Nyhetene regjeringen kommer med er en god start på gjennomføringen av selve samfunnsoppdraget. De ambisiøse målene foreslått av operativ gruppe står i stor grad ved lag og det forslås en organisering som følger opp målene på en god måte.

Les mer
Bilde av mann i sort dress

Etablerer katapultnoder over hele Norge 

– At Siva nå etablerer en nodestruktur under ordningen Norsk katapult er positivt for den bærekraftige omstillingen norsk næringsliv må gjennom, og et viktig bidrag til å nå målene i Grønt industriløft, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Les mer
Bilde av mann i mørk dress i et næringsbygg

Næringsministeren ber gründere og oppstartsbedrifter om råd

Næringsminister Jan Christian Vestre vil ha konkrete råd, og inviterer gründere og oppstartsbedrifter til innspillsmøter over hele landet.

Les mer
Bildet viser seks personer som ser på at en grunnstein for nytt byggetrinn blir lagt ned.

Et signalbygg for innovasjon og det grønne skiftet i nord 

– Forskningsparken Tromsø har vært et langsiktig utviklingsløp som bygger opp under vårt samfunnsoppdrag om å bidra til bærekraftig industriell verdiskaping og produksjon i hele Norge, sier administrerende direktør Jan Morten Ertsaas i Siva.

Les mer
Bildet viser tre personer i hvite frakker som står i et laboratorium og prater sammen.

Digitalt innspillsmøte

Digitalt innspillsmøte om nasjonal satsing på legemiddelproduksjon og helse-katapult fredag 19. januar 2024, kl. 09:00 – 12:00.

Les mer
Bilde av mann i mørk dress i et næringsbygg

573 millioner kroner til grønne omstillingsprosjekter

Gjennom Grønn plattform-ordningen skal ni store forsknings- og innovasjonsprosjekter utvikle klima- og miljøvennlige løsninger i næringslivet for blant annet ladeinfrastruktur til tungtransport, resirkulering av gamle skip og plastemballasje til mat.

Les mer

Høyteknologisk industrieventyr på Hamarøy

Fire år etter at Siva investerte i nytt industribygg for The Quartz Corp, kjøper industriselskapet eiendommen.

Les mer
Profilbilde av en smilende dame og mann

Siva investerer 152 millioner i ny grønn industri

Selskapet for industrivekst (Siva) investerer i Vow Green Metals storskalaprosjekt på Hønefoss, der et av Europas største produksjonsanlegg for biokarbon er under oppføring.

Les mer
Bildet viser et portrett av Lise Bartnes Aalberg som er eiendomsdirektør i Siva

Siva slutter seg til nye strakstiltak for eiendomsnæringen

I 2022 avga Siva eiendomsbransjens viktigste miljøløfte gjennom å slutte seg til strakstiltak 1.0 i Eiendomssektorens veikart mot 2050. Nå styrker selskapet miljøambisjonene og går videre med strakstiltak 2.0.

Les mer
Bildet viser tre damer og to menn som står oppstilt og viser frem en rapport.

Tre råd om samfunnsoppdraget for bærekraftig fôr

I fjor lanserte regjeringen et målrettet samfunnsoppdrag om bærekraftig fôr. Nå får regjeringen overlevert forslag til mål for dette samfunnsoppdraget. De tre målene som foreslås handler om å redusere klimagassutslipp og bevare naturmangfold, øke forsyningssikkerheten og utvikle en sterk fôringrediensindustri i Norge.

Les mer
Bildet viser tre menn hvorav den ene holder i en grunnstein som skal graves ned. De to andre står og ser på.

Grunnstein lagt for nytt verft i Skjervøy 

Grunnsteinen til det nye verftsbygget i Skjervøy rommer allerede 200 år med verftstradisjoner.

Les mer