Klyngeprogrammet

Klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters består av norske klynger på tre nivåer: NIC Connect, NIC Explore, NIC Impact. Programmet er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. Innovasjon Norge er operatør av programmet som finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal og distriktsdepartementet.

Norwegian Innovation Clusters skal bidra til verdiskaping i næringslivet i Norge gjennom å utløse, forsterke og gjennomføre samarbeidsbasert utvikling, som ikke hadde funnet sted i samme omfang eller i samme hastighet uten offentlig støtte.

Programmet sin rolle er følgende:

  • være en avlaster for risiko knyttet til utforsking og innovasjon
  • å øke den økonomiske verdiskapingen for medlemsbedriftene
  • forsterke klyngenes rolle som kobler og tilrettelegger for nyskaping, grønn omstilling og langsiktig vekst

.

Mer om klyngenivåene

Les mer om om de ulike klyngenivåene på Innovasjon Norges nettside.