Klyngeprogrammet

Klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters består av norske klynger på tre nivåer: Arena, Arena Pro og GCE. Programmet er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. Innovasjon Norge er operatør av programmet som finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal og moderniseringsdepartementet.

Klyngene kan gjøre en forskjell

Se en syv-minutters fortelling om klyngeprogrammet.

Norwegian Innovation Clusters skal bidra til verdiskaping gjennom bærekraftig innovasjon. Dette skal skje ved å utløse og forsterke samarbeidsbaserte utviklingsaktiviteter i klyngene, med sikte på å øke klyngenes dynamikk og attraktivitet, og å øke den enkelte bedrifts innovasjonsevne.

Klyngeprogrammet tilbyr faglig og finansiell støtte til utvikling av næringsklynger som er nasjonalt eller internasjonalt konkurransedyktige innen sitt fagområde.

Mer om klynge-nivåene

Les mer om om de ulike klynge-nivåene på Innovasjon Norges nettside.