Grønn plattform

Et stort steg mot grønn vekst og omstilling

Grønn plattform er en satsing som gir støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn omstilling i næringslivet. Vi er ute etter samarbeidskonsortier som kan levere de beste prosjektene, fra forskning og teknologiutvikling, frem til ferdige løsninger. Hensikten er å utvikle et bærekraftig næringsliv som tar vare på klima og miljø og skaper økonomiske verdier.

Om Grønn plattform

Grønn plattform gir bedrifter og forskningsinstitutter økonomisk støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn vekst og omstilling.

Gjennom Grønn plattform ønsker regjeringen å utløse investeringer fra bedriftene i grønne, bærekraftige løsninger og produkter.

Grønn plattform skal styrke norsk eksport og verdiskaping, og gjøre oss i stand til å gjennomføre nødvendig grønn omstilling, skape grønn vekst og reduserte utslipp. Det vil også gjøre norske bedrifter og forskningsinstitusjoner bedre rustet for å utnytte mulighetene i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Europa.

Grønn plattform-prosjekter bør omfatte hele verdikjeden fra forskning og kunnskapsproduksjon til testing, kommersialisering og industrialisering av bærekraftige, grønne produkter og tjenester.

Grønn plattform ble lansert i mai 2020 som del av daværende regjerings tredje tiltakspakke som følge av koronapandemien. Satsingen ble fulgt opp i 2023.

Nærings- og fiskeridepartementet står bak satsingen, men bærekraftig grønn omstilling angår hele samfunnet og har bred forankring i flere departementer.

Forskningsrådet, Innovasjon Norge, og Siva vil forvalte midlene mellom ulike søknadstyper og virkemidler.

Grafikk for Grønn plattform