Grønn plattform

Et stort steg mot grønn vekst og omstilling

Grønn plattform er en ny satsing som gir bedrifter og forskningsinstitutter støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn vekst.

Grafikk gronn plattform
Foto: BOLDT/PostPost

Hvorfor Grønn plattform?

Vi er ute etter samarbeids-konsortier som kan levere de beste prosjektene, fra forskning og teknologiutvikling, frem til ferdige løsninger. Hensikten er å skape grønne jobber og en mer bærekraftig fremtid.

I første fase i Grønn plattform er 1 milliard kroner fordelt over tre år. Du kan søke om støtte til forprosjekter fram til 6 januar 2021.

enova_logo
forskningaradet_logo
innovasjonnorge_logo
Siva Logo (.svg fil)

Hva omfatter Grønn plattform?

Grønn plattform omfatter alle bransjer, men prosjektene vil bli målt på felles kriterier og indikatorer for grønne prosjekter som er konsistente med de kriteriene som EU bruker for Green Deal. Det vil også gjøre det enklere å videreføre prosjekter inn mot Horizon Europe.

Hvem kan søke?

Støtte kan gis bedrifter eller institutter som står i spissen for konsortier som sammen driver frem forskning og utvikler løsninger for grønn verdiskaping.

Støtte til forprosjekter

Vi kan dekke 100 % av totale kostnader i forprosjekter, og inntil 300 000 kroner i forprosjekt fasen for å modne en søknad. Søknader blir behandlet etter hvert som de kommer inn, men vi stenger for søknader 6. januar.

Støtte til hovedprosjekter

Du kan oppnå støtte til gjennomføring av et prosjekt direkte, også uten å ha hatt et forprosjekt. (lenke til informasjonsside)