Eiendomsinvesteringer

Siva bidrar til å utvikle eiendom for næringer som er nye og umodne, eller bedrifter med behov for omstilling og vekst. 

Siva bidrar til å utvikle eiendom for næringer som er nye og umodne, eller bedrifter med behov for omstilling og vekst.

Siva har investert i eiendom over hele Norge i over 50 år med formål om å legge til rette for industri og lønnsom næringsutvikling. Fra de første industrivekstanleggene på 60- og 70-tallet og fram til dagens investeringer for framtidsrettet industri, industrielle og kunnskapsbaserte innovasjonssenter har Siva investert på mer enn 70 steder i hele Norge. Siva er en tålmodig eiendomsinvestor med mål om at industri, næringsliv og kompetansemiljø skal utvikles for framtidens behov.

Siva er en etterspurt partner for investering i eiendom. Dette er ofte langvarige og komplekse prosjekter som krever omfattende samhandling med mange involverte. I prosjektene bidrar Siva med kompetanse, nettverk, kapital og skal være utløsende for investeringen.

Våre eiendomsinvesteringer er tilpasset industrien og næringslivets behov. Siva bidrar til å utvikle eiendom for næringer som er nye og umodne, eller bedrifter med behov for omstilling eller økt vekst. Vi har et særlig ansvar for næringer og geografiske områder med svak tilgang på risikovillig kapital.

Siva deltar i prosjekter ut fra en helhetsvurdering basert på vårt formål om å utløse og legge til rette lønnsom industri og næringsutvikling i hele Norge. Vi legger særlig vekt prosjektets godhet, innovasjonsgrad, bærekraft og prosjektets samlede samfunnseffekt. Ved alle eiendomsinvesteringer legges til grunn en forventet avkastning på investert kapital.

Har du et spennende eiendomsprosjekt hvor du tror Siva kan være en partner?