Virkemidler

Gjennom et knippe forskjellige virkemidler bygger Siva en infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling.

Bildet viser to mennesker foran et vindu som gir high-five

Hva bidrar vi med?

Virkemidlene bidrar til at inkubatorer, næringshager, katapultsentre, og klynger kan gjøre en viktig jobb for bedrifter over hele Norge.

Gjennom eierskap legger vi til rette for at innovasjonsselskapene utnytter sitt potensial og er en viktig pådriver for nyskaping i sin region. Gjennom eiendomsinvesteringer og forvaltning av bygg bidrar Siva til at industri og innovative bedrifter kan vokse og utvikle seg.

I Siva, så vel som øvrig virkemiddelapparat, arbeider vi utfra samme grunntanke som i idretten; «bredde skaper topp», og "topp inspirerer og motiverer bredde".

Vår rolle er å legge til rette for at flest mulig bedrifter får sjansen til å realisere sine forretningsideer, bli konkurransedyktige, samt å bidra til at flest mulig får hjelpen de trenger for å vokse, helst også internasjonalt. Norge er avhengige av at vi tar hele landets naturressurser, kompetanse, kunnskap og kultur i bruk slik at mange lykkes.

Vi skaper store ringvirkninger

Som Sivasjef ble Ingrid R. Lorange kjent med næringshager, inkubatorer, innovasjonssenter, industribygg og katapultsentre over hele Norge. Det gjorde henne optimistisk på vegne av norsk næringsliv.

Se Siva i tall