Virkemidler

Gjennom et knippe forskjellige virkemidler bygger Siva en infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling.

Bildet viser to mennesker foran et vindu som gir high-five

Hva bidrar vi med?

Virkemidlene bidrar til at inkubatorer, næringshager, katapult-sentre, og klynger kan gjøre en viktig jobb for bedrifter over hele Norge.

Gjennom eierskap legger vi til rette for at innovasjonsselskapene utnytter sitt potensial og er en viktig pådriver for nyskaping i sin region. Gjennom eiendomsinvesteringer og forvaltning av bygg bidrar Siva til at industri og innovative bedrifter kan vokse og utvikle seg.

I Siva, så vel som øvrig virkemiddelapparat, arbeider vi utfra samme grunntanke som i idretten; «bredde skaper topp», og "topp inspirerer og motiverer bredde".

Vår rolle er å legge til rette for at flest mulig bedrifter får sjansen til å realisere sine forretningsideer, bli konkurransedyktige, samt å bidra til at flest mulig får hjelpen de trenger for å vokse, helst også internasjonalt. Norge er avhengige av at vi tar hele landets naturressurser, kompetanse, kunnskap og kultur i bruk slik at mange lykkes.

Vi skaper store ringvirkninger

Som Siva-sjef har Ingrid R. Lorange blitt kjent med næringshager, inkubatorer, innovasjonssenter, industribygg og katapult-sentre over hele Norge. Det har gjort henne optimistisk på vegne av norsk næringsliv.

Se Siva i tall