Inkubasjonsprogrammet

Med en visjon om å «Utvikle fremtidens bærekraftige vekstbedrifter» bidrar Siva med tilskudd, kompetanse, verktøy og et nasjonalt nettverk til 35 inkubatorer over hele landet. Sivas oppgave er å bidra til at programoperatørene utvikles til relevante og sterke inkubatorer for industri og næringsliv.

Med en visjon om å «Utvikle fremtidens bærekraftige vekstbedrifter» bidrar Siva med tilskudd, kompetanse, verktøy og et nasjonalt nettverk til 35 inkubatorer over hele landet. Sivas oppgave er å bidra til at programoperatørene utvikles til relevante og sterke inkubatorer for industri og næringsliv. 

Gjennom programmet bidrar Siva med 1,7 - 7 millioner kroner i årlige tilskudd, som inkubatoren bruker til å utvikle gründerbedrifter og forretningsmessige innovasjoner fra etablerte bedrifter. Inkubatorene får også tilgang til en kompetanseplattform med kurs, webinarer, nettverks- og kompetansearenaer, metodikk, maler og beste praksis for forretningsutvikling og kommersialisering. Sivas oppgave er å bidra til at programoperatørene utvikles til relevante og sterke næringshager for industri og næringsliv.    

Inkubatorene er programoperatører for Sivas inkubasjonsprogram. Inkubatorene skal bidra til etablering og utvikling av nye bærekraftige vekstbedrifter og skape vekst i etablert næringsliv. Målgruppen for inkubatorene er innovative ideer og bedrifter med i hovedsak internasjonalt vekstpotensial. Inkubatorene skal tilby tjenester innen kompetanse, nettverk og kapital, samt en innovasjonsarena hvor gründere, bedrifter, akademia, FoU-miljøer, investorer og andre kobles sammen. Per 15. juni 2023 er 35 inkubatorer operatører av det nasjonale inkubasjonsprogrammet.  

Hovedmålsettingen til inkubasjonsprogrammet er økt nasjonal verdiskaping gjennom effektivt å identifisere, videreutvikle og kommersialisere gode ideer til nye vekstbedrifter, og utløse vekst i etablerte virksomheter. Programmet har følgende mål; 

 • Effektivt og relevant virkemiddel for vekstbedrifter i Norge 
 • Utvikle relevante økosystemer for vekstbedrifter i Norge 
 • Bidra til økte synergier mellom relevante virkemidler 
 • Bidra til å skalere flere bedrifter i Norge 
 • Bidra til at flere bedrifter når internasjonale markeder 

Inkubasjonsprogrammet er finansiert av fylkeskommunene gjennom Kommunal- og distriktsdepartementets kapittel 553
post 61 «Mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling». Fylkeskommunene er oppdragsgivere for programvirksomheten. Innsatsen skal bidra til vekstkraftig næringsliv i regioner og distrikt.  

Programstyret består av følgende representanter:

 • Gunn Claire Westad, Rogaland (styreleder)
 • Mette Nora Sætre, Vestland
 • Birgit Aasgaard Jenssen, Innlandet
 • Wenche Fresvik, Agder
 • Terje Gustavsen, Nordland

Observatører:

 • Rigmor Fardal, Forskningsrådet
 • Nina Broch Mathisen, Innovasjon Norge
 • Benedikte Olafsen Gyribye/Anne Merethe Halpern, Kommunal- og distriktsdepartementet
Mann og dame som smilende tar en high five

Programbeskrivelse og programveileder

Programbeskrivelsen presenterer hovedelementer i satsingen, krav til operatørene, målekriterier mm.