Inkubasjonsprogrammet

Med en visjon om å «Skape morgendagens konkurransedyktige bedrifter», bidrar Siva med tilskudd, kompetanse, verktøy og et nasjonalt nettverk til 34 inkubatorer som omfattes av programmet.

Gjennom programmet bidrar Siva med 1,5 – 5 millioner kroner i årlige tilskudd, som inkubatoren bruker til å utvikle gründer-bedrifter og «spinnoffs» fra etablerte bedrifter. Inkubatorene får også tilgang til utdanningsprogram, kurs, nettverksarenaer, metodikk, maler og beste praksis for forretningsutvikling og kommersialisering.

En inkubator er et innovasjonsselskap, eller del av et innovasjonsselskap, som tilbyr gründer-bedriftene og etablert næringsliv rådgiving innenfor forretningsutvikling og kommersialisering til en subsidiert kostnad. De tilbyr også kontorplass, et faglig miljø og et nettverk der de kobles sammen med andre bedrifter, akademia, FoU-miljøer og investorer.

Siva har operatør-ansvaret for programmet, som ble etablert i 2012 og varer ut 2022. Fra 2020 overtar fylkeskommunene oppdragsgiveransvaret fra staten.

Hovedmål for satsingen

"Hovedmål: Økt nasjonal verdiskaping gjennom effektivt å identifisere, videreutvikle og kommersialisere gode ideer til nye vekstbedrifter, og gi ny vekst i etablerte virksomheter."

Bildet viser en oversikt med grafer som viser totalt antall bedrifter i inkubasjonsprogrammet 2013 - 2018
Bedrifter i inkubasjonsprogrammet 2013 - 2018

Mer inkubasjon gir flere vekstbedrifter

Fra 2013 til 2018 har ca 3000 bedrifter fått hjelp til sin utvikling gjennom inkubasjonsprogrammet. Disse har hatt en akkumulert verdiskaping 2012-2017 på 4,7 milliarder kroner (driftsresultat og lønnskostnader).

Over 2.000 bedrifter nyter godt av inkubasjonsprogrammet. Tiden i inkubasjonsprogrammet er normalt ca 2 år, hvilket betyr at i underkant av 1.000 bedrifter tas inn i programmet hvert år.

Bildet viser en dame som sitter foran et bord og jobber med elektronikk i en inkubasjonsbedrift

Programbeskrivelsen

Programbeskrivelsen presenterer hovedelementer i satsingen, krav til operatørene, målekriterier mm.