Gjennom programmet bidrar Siva med 1,5 – 5 millioner kroner i årlige tilskudd, som inkubatoren bruker til å utvikle gründer-bedrifter og «spinnoffs» fra etablerte bedrifter. Inkubatorene får også tilgang til utdanningsprogram, kurs, nettverksarenaer, metodikk, maler og beste praksis for forretningsutvikling og kommersialisering. Sivas oppgave er å bidra til å utvikle inkubatorene til relevante og sterke programoperatører. 

En inkubator er et innovasjonsselskap, eller del av et innovasjonsselskap. Disse skal bidra til etablering og utvikling av nye vekstbedrifter og skape vekst i etablert næringsliv gjennom å tilby og tilgjengeliggjøre rådgiving innenfor forretningsutvikling og kommersialisering til en subsidiert kostnad. De tilbyr et faglig og sosialt miljø hvor gründere, bedrifter, akademia, FoU-miljøer, investorer og andre kobles sammen. 

Siva har operatøransvaret for programmet, som ble etablert i 2012 og varer ut 2022. Fylkeskommunene er fra 1.1.2020 oppdragsgivere for det nasjonale inkubasjonsprogrammet. 

Hovedmål for satsingen

"Hovedmål: Økt nasjonal verdiskaping gjennom effektivt å identifisere, videreutvikle og kommersialisere gode ideer til nye vekstbedrifter, og gi ny vekst i etablerte virksomheter."

Mer inkubasjon gir flere vekstbedrifter

Fra 2013 til 2020 har ca 6 000 bedrifter fått hjelp til sin utvikling gjennom inkubasjonsprogrammet. Disse har hatt en akkumulert verdiskaping 2012-2019 på 9,0 milliarder kroner (driftsresultat og lønnskostnader). 

De siste årene har over 2 000 bedrifter årlig vært i inkubasjonsprogrammet. Tiden i inkubasjonsprogrammet er normalt ca to år, hvilket betyr at i underkant av 1 000 bedrifter tas inn i programmet hvert år. 

Bildet viser en dame som sitter foran et bord og jobber med elektronikk i en inkubasjonsbedrift

Programbeskrivelsen

Programbeskrivelsen presenterer hovedelementer i satsingen, krav til operatørene, målekriterier mm.