Kontakt

Besøksadresse: Professor Brochs gate 14, 7030 Trondheim
Postadresse: Siva SF, Professor Brochs gate 12, 7030 Trondheim
Org.nr: 966 703 032
E-post: firmapost@siva.no

Du finner også kontaktperson under hvert av våre virkemidler.

Fakturainformasjon

Siva krever at alle leverandører sender elektroniske fakturaer på standardformatet EHF. For mer informasjon om elektronisk faktura, filformat, teknisk informasjon med mer, se nettsiden til DIFI om temaet: https://www.anskaffelser.no/e-handel/faktura.

Vår elektroniske adresse i ELMA er selskapenes organisasjonsnummer. Se Brønnøysundregistrene, for korrekte organisasjonsnummer per selskap.

For å sikre en rask og riktig behandling av fakturaer, benytter vi ansattnummer og prosjektnummer som referanse på fakturaen, og i EHF er dette følgende felter/dataelementer:

  • Navn på ansatt: Deres referanse ( AccountingCustomerParty/ Party/ Contact/ID)
  • Prosjektnummer: Ordrereferanse (OrderReference/ID) Numerisk, enten 4 eller 7 siffer.

Vi forbeholder oss retten til å returnere alle fakturaer som ikke oppfyller våre krav og betaler ikke kostnader ved eventuell forsinket betaling i slike tilfeller.

For spørsmål, ta kontakt på okonomi@siva.no

Fakturaadresse:
«Selskapsnavn»
Professor Brochs gate 12,
7030 Trondheim

Åpenhetsloven

I henhold til lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) §6, har enhver ved skriftlig forespørsel rett på informasjon fra en virksomhet om hvordan virksomheten håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser.