Eiendomsforvaltning

Siva forvalter, drifter og utvikler en eiendomsportefølje med en verdi på tilsammen 4,8 milliarder kroner. Porteføljen består av over 100 eiendommer på til sammen mer enn 500.000 m2 og har stor spredning både geografisk og bransjemessig.

Bildet viser Siva Årdal Næringssenter sett utenifra
Siva Årdal Næringssenter

Vi jobber med direkte forvaltning og utvikling av de eiendomsinvesteringer Siva har gjennomført i egen regi, og indirekte med forvaltning av eiendom i deleide eiendomsselskaper gjennom et aktivt eierskap.

Slik sørger vi for å ivareta Sivas oppdrag i et lengre perspektiv med tanke på å tilrettelegge for lønnsom næringsutvikling i hele landet.

Dette krever en effektiv drift, forvaltning og forretningsførsel samtidig som det foregår en kontinuerlig utvikling av eksisterende bygningsmasse.