Etikk

Siva forvalter offentlige midler for å bidra til innovasjon og næringsutvikling gjennom eiendomsvirksomhet og utvikling av sterke regionale innovasjons- og verdiskapingsmiljø i Norge.

Siva skal legge økonomiske, sosiale og miljømessige vurderinger til grunn for virksomheten, og på denne måten bidra til en bærekraftig vekst.

Siva skal være en ansvarlig og pålitelig samfunnsaktør som møter offentlige myndigheter, organisasjoner og andre samarbeidspartnere på en korrekt og åpen måte.

De etiske retningslinjer angir en ramme for medarbeideres adferd og er selskapets minimumsforventning til ansatte i Siva.