Siva-strukturen

Vår virksomhet er tilstede over hele landet, der vi bidrar til arbeidsplasser, verdiskaping og levedyktige lokalsamfunn.

Bildet viser et kart over Norge med markør i midt-norge

Slik er strukturen

Siva utvikler, eier og finansierer en nasjonal infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling bestående av inkubatorer, næringshager, katapult-sentre, innovasjonsselskaper, samt innovasjonssentre og industribygg.

Siva-strukturen består for tiden av 40 næringshager, 33 inkubatorer, 5 katapult-sentre, 74 innovasjonsselskaper, og 40 eiendomsselskaper som samlet er eier i over 100 eiendommer.