Sivastrukturen

Vår virksomhet er tilstede over hele landet, der vi bidrar til arbeidsplasser, verdiskaping og levedyktige lokalsamfunn.

Bildet viser et kart over Norge med markør i midt-norge

Slik er strukturen

Siva utvikler, eier og finansierer en nasjonal infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling bestående av inkubatorer, næringshager, katapult-sentre, innovasjonsselskaper, samt innovasjonssentre og industribygg.

Sivastrukturen består for tiden av 39 næringshager, 35 inkubatorer, 5 katapultsentre, 8 regionale katapultnoder, 71 innovasjonsselskaper, og 30 eiendomsselskaper som samlet er eier i over 100 eiendommer.

Selskapene er registrert med sin forretningsadresse i Enhetsregisteret, men mange selskap har også lokasjoner flere steder. Nærmere opplysninger om tilstedeværelse finnes på de respektives hjemmesider.