Siva-prisen 2023

Nye Krefter

– I GRØNNE INDUSTRIELLE VERDIKJEDER!

Siva vil sammen med Skift være pådriver for å nå klimamålet

Siva har gått inn som medlem i Skift – en organisasjon av klimaledere som ønsker å være pådrivere for å nå 2030-klimamålet.

Les mer
Bildet viser tre personer hvorav to tar en high five
Bildet viser en jente som har på seg VR-briller

Vi søker leder HR & organisasjonsutvikling

Siva er en liten organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag. Sammen er vi 55 kolleger, som bidrar til at Norge blir grønnere, smartere og mer nyskapende – derfor søker vi en kollega som kan være med på å utvikle og utfordre hvordan vi jobber og tenker.

Les mer
Bildet viser seks personer, tre damer og tre herrer som står oppstilt bak et bord hvor det ligger en signert avtale.

Styrker regionalt samarbeid om næringsutvikling

Fylkeskommunene, Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva inngikk 11. mai en forpliktende samarbeidsavtale om mer helhetlig og samordnet bruk av nasjonale og regionale ressurser for å stimulere grønn industri- og næringsutvikling.

Les mer
Bildet viser tre personer hvorav to tar en high five

Thams Innovasjon med i næringshageprogrammet

Thams Innovasjon AS blir fra 1. mai operatør i det nasjonale næringshageprogrammet, som forvaltes av Siva. Bedrifter i Orkanger-regionen vil få gleden av det.

Les mer

Årsrapport 2022

Tett på industri og næringsliv i hele landet

Siva legger til rette for bærekraftig vekst i industri og næringsliv.
Vår virksomhet er tilstede over hele landet, der vi bidrar til arbeidsplasser, verdiskaping og levedyktige lokalsamfunn.

Les Årsrapport 2022

Gjennom Siva-strukturen bidrar vi til store ringvirkninger for industri og næringsliv i hele Norge

Siva i et nøtteskall

Ta et 60 sekunders krasjkurs om Sivas rolle og hva vi bidrar med.