Årsrapport 2023

Fra idé til industri – oftere og raskere

Det grønne skiftet byr på utfordringer og muligheter, og Norge har satt seg ambisiøse mål.
Siva er et nødvendig, riktig og viktig verktøy for å nå målsettingen om kutt i utslipp og skape ny konkurransedyktig industri i Norge.

Les vår årsrapport for 2023

Mange gode søkere til «Testfasiliteter i distriktene» 

Etter en utlysningsrunde har 23 godt kvalifiserte søkere meldt sin interesse for å etablere katapultnoder under ordningen Norsk Katapult.

Les mer
Bildet viser en mann og en dame som har på hjelm. De står inne i en lab.
Bilde av båt som ligger på en norsk fjord

Norways Best Group blir eneeier i The Fjords

Norway’s Best Group AS (NBG) , hvor Siva Eiendom Holding er største eier, kjøper seg opp til 100 prosent eierskap i The Fjords.

Les mer
Bildet viser tre menn som står ute og viser frem en rapport.

Dette kan styrke dialogen mellom kommuner og industrietablerere

Torsdag la DOGA og Siva frem “Dialogverktøy for grønne industrietableringer”. Verktøyet er en sentral leveranse i regjeringens omfattende satsing på Grønt Industriløft. 

Les mer
Bildet viser et hvor hvor det sitter tre personer rundt, en dame og to menn. En dame som smiler og står ved enden av bordet.

Opptak av nye klynger

Innovasjon Norge, i samarbeid med Siva og Forskningsrådet, kunngjør opptak av nye klynger til klyngeprogrammet “Norwegian Innovation Clusters” (NIC). Programmet skal styrke samarbeid og fremme vekst og innovasjon blant norske bedrifter.

Les mer

Gjennom Sivastrukturen bidrar vi til store ringvirkninger for industri og næringsliv i hele Norge