banner-bilde-2 banner-bilde-2
banner-tekst-gronn
banner-pil-gronn

Effekten av Siva

Visuell database med oversikt over Sivas aktiviteter.

Åpne databasen

Nyheter

  • Samarbeid for mer nyskaping

    Vi må få til mer forskning og innovasjon i Oslo og Akershus. Eksisterende bedrifter må bli mer konkurransedyktige og det må etableres flere nye vekstbedrifter. Akershus fylkeskommune, Oslo kommune, Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva inngått en samarbeidsavtale for å få offentlige virkemidler til å bli mer samordnet og slagkraftige og virke bedre for å nå dette […]

  • Siva synliggjør effekt og resultater i ny database

    Siva lanserer et offentlig oppslagsverk med oversikt over selskapets investeringer, tilskudd og engasjement. Databasen har som mål å vise sammenhengen i det nasjonale økosystemet for innovasjon og synliggjøre Sivas rolle i virkemiddelapparatet.

Flere nyheter

Norsk industri trenger en koordinert kraftpakke

Siva har 50 års erfaring med industriell utvikling og er en sentral samarbeidspartner for industribedrifter som ønsker vekst og omstilling.

Les mer om Sivas industrisatsing

Les vår årsberetning

I vår digitale årsberetning "Siva beretter" forteller vi noen av historiene om hva Siva og våre gode samarbeidspartnere har vært med på å skape i året som har gått.

Les mer: Siva beretter 2016