Siva i et nøtteskall

Ta et 60 sekunders krasjkurs om Sivas rolle og hva vi bidrar med.

Gjennom Siva-strukturen bidrar vi til store ringvirkninger for industri og næringsliv i hele Norge

Ny giv for Siva Moelv Næringspark

Den lokale industribedriften CHSnor har tatt over eierskapet til Siva Moelv Næringspark AS, med ambisjoner om å skape ny industriell vekst på eiendommen.

Les mer

Stor dag for norsk industri

– For Vestre handler det om å sikre produksjonskapasitet, øke produktiviteten og bli grønnest. Da må vi ta kontroll over mer av produksjonen selv, sier fabrikkeier Jan Christian Vestre til DN som presenterer planene om en ny møbelfabrikk på Magnor.

Les mer

Orinor er det nye navnet!

Med sammenslåingen av Kirkenes Næringshage og Kunnskapsparken Origo i Alta, etableres det et slagkraftig innovasjonsselskap med bredt nedslagsfelt i Finnmark.

Les mer

Vekst gjennom grønn omstilling

Fyll på med litt «innovasjons-inspirasjon»!

Hør podkast-serien, les artiklene og bli inspirert. Du kan også ta kurset og få belønning for din læringsinnsats.

lorntech-siva_corr-color

Vokser seg store

Etableringen av flere små og mellomstore bedrifter er nøkkelen til en vellykket omstilling av norsk næringsliv.

Les dette og mer i Vekstkraft