Årsrapport 2023

Fra idé til industri – oftere og raskere

Det grønne skiftet byr på utfordringer og muligheter, og Norge har satt seg ambisiøse mål.
Siva er et nødvendig, riktig og viktig verktøy for å nå målsettingen om kutt i utslipp og skape ny konkurransedyktig industri i Norge.

Les vår årsrapport for 2023

Samfunnsoppdraget på bærekraftig fôr følges opp

Nyhetene regjeringen kommer med er en god start på gjennomføringen av selve samfunnsoppdraget. De ambisiøse målene foreslått av operativ gruppe står i stor grad ved lag og det forslås en organisering som følger opp målene på en god måte.

Les mer
Bilde av kuer og kalver som er ute på beite.
Bilde av mann i sort dress

Etablerer katapultnoder over hele Norge 

– At Siva nå etablerer en nodestruktur under ordningen Norsk katapult er positivt for den bærekraftige omstillingen norsk næringsliv må gjennom, og et viktig bidrag til å nå målene i Grønt industriløft, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Les mer
Bilde av mann i mørk dress i et næringsbygg

Næringsministeren ber gründere og oppstartsbedrifter om råd

Næringsminister Jan Christian Vestre vil ha konkrete råd, og inviterer gründere og oppstartsbedrifter til innspillsmøter over hele landet.

Les mer
Bildet viser seks personer som ser på at en grunnstein for nytt byggetrinn blir lagt ned.

Et signalbygg for innovasjon og det grønne skiftet i nord 

– Forskningsparken Tromsø har vært et langsiktig utviklingsløp som bygger opp under vårt samfunnsoppdrag om å bidra til bærekraftig industriell verdiskaping og produksjon i hele Norge, sier administrerende direktør Jan Morten Ertsaas i Siva.

Les mer

Gjennom Sivastrukturen bidrar vi til store ringvirkninger for industri og næringsliv i hele Norge