Samfunnsoppdraget på bærekraftig fôr følges opp

Nyhetene regjeringen kommer med i dag er en god start på gjennomføringen av selve samfunnsoppdraget. De ambisiøse målene foreslått av operativ gruppe står i stor grad ved lag og det forslås en organisering som følger opp målene på en god måte.

Bilde av kuer og kalver som er ute på beite.
Tilgang på trygt og sunt fôr med lave klimagassutslipp er en forutsetning for bærekraftig matproduksjon. Foto: unsplash.com

- Dette er et viktig samfunnsoppdrag med stor betydning, som vil bidra til reduserte klimagassutslipp og verdiskaping i blå og grønn sektor. Jeg er glad for at regjeringen har satt seg ambisiøse mål for å øke forsyningssikkerhet og utvikle en sterk fôringrediensindustri i Norge. Vi ser fram til å bidra i tett samarbeid med det øvrige virkemiddelapparat og næringen, sier administrerende direktør Jan Morten Ertsaas i Siva – Selskapet for industrivekst.

Dette er et bredt og viktig samfunnsoppdrag som vil ha stor betydning både for blå og grønn sektor fremover. Det er viktig for å redusere klimagassutslipp og for verdiskaping i disse sektorene. Jeg er derfor veldig glad for at regjeringen har satt seg disse ambisiøse målene. Det er viktig å komme raskt i gang med samfunnsoppdraget og vi er klare til å støtte opp om det, sier Mari Sundli Tveit.  s

Les mer om samfunnsoppdraget på bærekraftig fôr og forslagene en operativ gruppe leverte før jul: Berekraftig fôr (forskningsradet.no) 

Les mer om Bærekraftig fôr

Lenke til pressmeldingen fra NFD: Mere norske råvarer i fôr til oppdrettsfisk og husdyr i framtida - regjeringen.no