Styre og eiere

Siva er et statsforetak eid av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), og er en del av det næringsrettede virkemiddelapparatet. Styret er bredt sammensatt med representanter fra industri og næringsliv.

Bilde av en gruppe mennesker som står stilt opp foran et industriområde

Styret i Siva består av

Fra venstre:  Kjersti Veum (ansattevalgt styremedlem), Arve Ulriksen, Kjell Roland, styreleder, Tine Rørvik (nestleder), Maja Adriaensen, Are Tomasgard, Heine Østby og Anne-Hilde Bråtebæk.

Bernt Rune Berntsen (observatør) og Kristian Strømmen (ansattevalgt varamedlem).