Styre og eiere

Siva er et statsforetak eid av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), og er en del av det næringsrettede virkemiddelapparatet. Styret er bredt sammensatt med representanter fra industri og næringsliv.

Bilder viser en gruppe som står oppstilt foran en trapp.
Sivas styre. Foto Øyvind Malum

Styret

Nederst fra venstre; Kjell Roland, styreleder og Maja Adriaensen.
Andre rekke fra venstre; Heine Østby, Kristian Strømmen, (ansattevalgt styremedlem) og Robin Utseth Bjørnholm, (observatør).
Øverst fra venstre; Andreas Krüger Enge, fungerende administrerende direktør og Arve Ulriksen.

Tine Rørvik (nestleder) og Mette Rønning (varamedlem) var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Styret vil formodentlig bli supplert med en-tre medlemmer.