Styre og eiere

Siva er et statsforetak eid av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), og er en del av det næringsrettede virkemiddelapparatet. Styret er bredt sammensatt med representanter fra industri og næringsliv.

Bildet viser alle medlemmer av styret til Siva

Styret

Nederst fra venstre Ingrid Riddervold Lorange, administrerende direktør, Arve Ulriksen, Tine Rørvik, styreleder Kjell Roland, Bjørn Østbø,  Kristian Strømmen, Mette Kamsvåg, Heine Østby. Maja Adriaensen. Mette Rønning og Robin Utseth Bjørnhold var ikke tilstede da bildet ble tatt.