Styre og eiere

Siva er et statsforetak eid av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), og er en del av det næringsrettede virkemiddelapparatet. Styret er bredt sammensatt med representanter fra industri og næringsliv.

Styret i Siva består av

Kjell Roland, styreleder, Tine Rørvik (nestleder), Maja Adriaensen, Heine Østby, Arve Ulriksen. Kjersti Veum (ansattevalgt styremedlem) og Bernt Rune Berntsen, (observatør).
Kristian Strømmen (ansattevalgt varamedlem).

Styret vil formodentlig bli supplert med en-tre medlemmer.