Styre og eiere

Siva er et statsforetak eid av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), og er en del av det næringsrettede virkemiddelapparatet. Styret er bredt sammensatt med representanter fra industri og næringsliv.

Bildet viser tre menn og fire damer som står oppstilt foran et vindu.

Styret i Siva består av

Sivas styre fra venstre: Kjersti Veum (ansattevalgt styremedlem), Arve Ulriksen, Kjell Roland, styreleder, Maja Adriaensen, Anne-Hilde Bråtebæk, Tine Rørvik (nestleder) og Heine Østby. Are Tomasgard var ikke tilstede.

Bernt Rune Berntsen (observatør) og Kristian Strømmen (ansattevalgt varamedlem).

Foto Siva/Åge Hojem