Siva i tall

Trykk på tallene for mer informasjon.

Inkubasjonsprogrammet

33 inkubatorer i Siva sitt inkubasjonsprogram jobbet i 2022 aktivt for å utvikle 2291 bedrifter. Dette er 111 færre bedrifter enn året før. Bedriftene hadde en samlet verdiskaping i 2021 på 4,6 milliarder kroner. Dette er 400 millioner mindre enn året før.

Akkumulert verdiskaping for målbedriftene i inkubasjonsprogrammet fra 2012 til 2021 utgjorde 18,6 milliarder kroner. Gjennomsnittlig verdiskaping i disse årene varierte fra 729 867 kroner til 2,3 millioner kroner. Rundt halvparten av inkubatorbedriftene hadde årlig en positiv verdiskaping 2012-2021, og mellom 51,5 prosent og 59 prosent av bedriftene opplevde årlig vekst i verdiskapingen.

Gir høyere verdiskaping

I midtveisevalueringen ble for første gang den økonomiske utviklingen til målbedriftene i næringshageprogrammet og inkubasjonsprogrammet sett opp mot sammenlignbare bedrifter som ikke har vært en del av Sivas programmer. Resultatene fra analysene viser at verdiskapingen i bedrifter tilknyttet Sivas programmer er høyere enn for sammenlignbare bedrifter etter tre år. Disse funnene har senere blitt bekreftet i en evaluering SSB gjennomførte i 2018.

Næringshageprogrammet

39 næringshager i Siva sitt næringshageprogram jobbet i 2022 aktivt for å utvikle 3.162 bedrifter. Dette er 32 flere bedrifter enn året før. Bedriftene hadde en samlet verdiskaping i 2021 på 29,3 milliarder kroner. Dette er 5,2 milliarder kroner mer enn året før.

Målbedriftene i næringshageprogrammet hadde en akkumulert verdiskaping fra 2012 til 2021 på 168,7 milliarder kroner. I de ulike årene varierer gjennomsnittlig verdiskaping fra 6,7 millioner kroner til 8,8 millioner kroner. Mer enn halvparten av målbedriftene opplever årlig vekst i egen verdiskaping. Analysene relatert til verdiskaping viser at målbedriftene i næringshagene er større enn inkubatorbedriftene målt ved økonomiske resultater.

Gir høyere verdiskaping

I midtveisevalueringen ble for første gang den økonomiske utviklingen til målbedriftene i næringshageprogrammet og inkubasjonsprogrammet sett opp mot sammenlignbare bedrifter som ikke har vært en del av Sivas programmer. Resultatene fra analysene viser at verdiskapingen i bedrifter tilknyttet Sivas programmer er høyere enn for sammenlignbare bedrifter etter tre år. Disse funnene har senere blitt bekreftet i en evaluering SSB gjennomførte i 2018.

Eierskapsvirksomheten

Siva har eierskap i 71 innovasjonsselskaper, og investerte 2,55 millioner kroner i 2022 gjennom aksjekjøp og emisjoner.

I januar 2022 gjennomførte BDO en undersøkelse på vegne av Siva rettet mot styreledere i innovasjonsselskapene.

Resultatene viser at Siva fortsatt oppleves som en eier med unik og relevant kompetanse, og med kompetanse på etablering og utvikling av innovasjonsselskaper som øvrige eiere ikke besitter. Siva oppleves som en aktiv, strategisk bidragsyter i selskapenes styrer og kompetansen Siva innehar som eier i flere innovasjonsselskaper, oppleves som komplementær i styrerommet. Resultatene viser også at Sivas eierskap i mange tilfeller var avgjørende for at selskapet ble etablert.

Norsk katapult

Ordningen Norsk katapult skal sikre et nasjonalt tilbud med fasiliteter og kompetanse for testing, simulering og verifisering til industrien. Ambisjonen er sju-ni katapult-sentre, og ti-tolv noder.

I dag er fem katapult-sentre og åtte noder med i ordningen. 

Eiendomsporteføljen

Areal og utleiegrad

Eiendomsvirksomheten har ved utgangen av 2022 eierskap i 42 bygg med 311 leieforhold, på til sammen 247 000 kvadratmeter. 

I løpet av året er det solgt flere industrianlegg, samtidig som nye bygg er reist. Utleiegraden har en marginal økning, fra 88 til 89 prosent. I tillegg til dette er Siva minoritetseier i ti eiendomsselskaper.

Investeringer

I 2022 mottok Siva 46 henvendelser om mulige eiendomsinvesteringer. Samlet utgjør henvendelsene i 2022 en estimert totalinvestering på fem milliarder kroner. 

Dette er prosjekter innenfor ulike bransjer, teknologier, geografisk plassering, størrelse og modenhet før eventuell investering. 

Avkastning

Årets driftsresultat er på 13,5 millioner kroner, og snittavkastning siste fem år er på 7,32 prosent. Dette er godt over avkastningskravet på 3,81 prosent for samme periode. 

Egenkapitalavkastningen for 2022 er negativ med 13,58 prosent og har direkte sammenheng med nedskrivningen av finansielle eiendeler.