Næringsministeren ber gründere og oppstartsbedrifter om råd

Næringsminister Jan Christian Vestre vil ha konkrete råd og innspill til hvordan Norge kan få flere gründere og oppstartsbedrifter, og inviterer til innspillsmøter over hele landet.

Bilde av mann i mørk dress i et næringsbygg
Jeg håper at mange vil ta seg tid til å dele sine erfaringer og tanker, og møter opp når vi reiser lander rundt, sier næringsminister Jan Christian Vestre. Foto: NFD

– Gründere og oppstartsbedrift skaper arbeidsplasser og vekst i Norge, og de er viktige i arbeidet med grønn og digital omstilling. Mitt mål er at Norge skal bli verdens beste land å starte og drive bedrift i. For å få til det vil jeg ha innspill fra gründere og oppstartsbedrifter fra hele landet, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

For praktisk informasjon og påmelding, se invitasjon på regjeringen.no.

Regjeringen skal i løpet av 2024 legge frem den aller første stortingsmeldingen om gründere og oppstartsbedrifter. Meldingen skal fremme kvinnelig entreprenørskap, og belyse relevante politikkområder og rammevilkår for gründere som kapitalmarkedet, kompetanse, sosiale ordninger, grønn omstilling og innretningen av virkemiddelapparatet nasjonalt og regionalt.

– Dersom vi skal få staten og næringslivet til å jobbe bedre sammen må vi vite mer om de viktigste utfordringene som gründere og oppstartsbedrifter møter, og hva som kan være mulige løsninger på dem. Jeg håper at mange vil ta seg tid til å dele sine erfaringer og tanker, og møter opp når vi reiser lander rundt, sier næringsminister Vestre.

Næringsministeren inviterer til fire regionale innspillsmøter:

Tromsø – 29. feb, kl. 09:00 - 11:00
Sted: Sparebankens festsal, Rødbanken, Storgata 65

Oslo – 1. mars, kl. 13.30 - 15.00
Sted: Mesh Youngstorget, Møllergata 6, 

Trondheim – 7. mars, kl. 17:00 - 19:00
Sted: Digs, Krambugata 2, 7011 Trondheim

Bergen – 14. mars, kl. 12:30 - 14:30.
Sted: VIS, Thormøhlens gate 51, 5006 Bergen

Næringsministeren inviterer også til et eget innspillsmøte om kvinnelige grundere:   

Oslo – 5. mars, kl. 16:00 - 18:00
Sted: Forskningsparken, Startuplab, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo

 

Til påmelding!