Energiboost for grønt hydrogenselskap

Hortensbedriften Gen2 Energy skal bygge hydrogenfabrikk i Mosjøen, og håper på store leveranser av grønt hydrogen til tyske SEFE Securing Energy for Europe. Dette åpner for storskala produksjon og håndtering av grønt hydrogen til kommersielt bruk. 

Bildet viser to skip hvor lasten er komprimert hydrogen.
Det komprimerte hydrogenet skal leveres i spesialdesignede konteinere og transporteres med dedikerte skip. Foto Gen2 Energy

– SEFE er en betydelig tysk aktør med ambisiøse hydrogenplaner. Det vil bli store volum vi skal produsere, sier én av de fire gründerne fra Åsgårdstrand, Svein-Erik Figved. Han leder kommunikasjon- og samfunnskontaktarbeidet i Gen2 Energy. Selskapet ble etablert i 2019, og fra starten var fokuset solenergi. Sensommeren 2020 begynte de å undersøke markedet for hydrogen. 

– Det er utvilsomt et skikkelig stort marked for hydrogen i Europa. Det fine med grønt hydrogen er at du trenger kun kraft i form av strøm og vann, samt at det ikke har noen miljømessige utslipp verken i produksjon eller bruk, forklarer Figved. 

Ved at hydrogen-gassen er laget på vann eller vindkraft blir den en miljøvennlig og bærekraftig energibærer. Det finnes flere typer hydrogen (blå, grå og grønn), som angir fremstillingsprosessene av hydrogen-gassen. Grønt hydrogen bruker fornybar energi, det vil si den blir fremstilt ved elektrolyse av vann med sol-, vind- eller vannkraft. Hydrogen er en energibærer som kan benyttes i mange sammenhenger; primært som innsatsfaktor i ulike industrielle prosesser og som energikilde i transportsektoren. 

- Siva skal sammen med sine partnere bidra til at bedrifter kommer fra ide til industri, oftere og raskere. 

- Kristin Eriksen, direktør for Innovasjon i Siva

Landet hos Siva-inkubator

- Siva skal sammen med sine partnere bidra til at bedrifter kommer fra ide til industri, oftere og raskere. Hydrogen er viktig i den grønne omstillingen. Gen2 Energy satser stort og det må oftest til for å lykkes, sier Kristin Eriksen, innovasjonsdirektør i Siva. 

Da gründerne fant ut at de skulle satse på hydrogen, flyttet de inn hos teknologiinkubatoren Kobben, som holder til på Forskningsparken i Horten. De tilbyr tjenester til oppstartselskaper og etablert næring.  

Inkubatorleder i Kobben, Henrik Bruvik Sæther, mener det er svært viktig å huse en industrivirksomhet som Gen2 Energy. Kobben har de siste ti årene vært en Siva-inkubator, som innebærer økonomisk tilskudd fra Siva. 1. januar 2023 startet en ny tiårsperiode. 

Portrettbilde av en mann i svart genser som står foran en vegg med murstein og et vindu.
Henrik Bruvik Sæther, inkubatorleder i Kobben. Foto Henrik, Kobben

– For oss betyr støtte fra Siva i en ny tiårsperiode forutsigbarhet til å fortsette å skape et godt miljø for gründere og oppstartsselskaper i regionen. Det at programmet har gått over så mange år har gitt oss forutsigbarheten til å bygge opp et økosystem over tid, med en målbar samfunnsmessig avkastning. Uten videre støtte fra Siva, ville mange års erfaringer, iterasjoner og historie i vår region stått i fare for å gå tapt. Nå blir det ny giv, nye mål skal settes. En Siva-modell for differensiering gir også muligheter for å sette større mål å strekke seg etter, sier Sæther.  

Svein-Erik Figved mener det å etablere seg i et inkubatormiljø er riktig og viktig: – Vi flyttet inn i Forskningsparken i Horten i september 2020 og har stortrivdes siden. Det er ikke langt fra Oslo, og her får vi det vi trenger både materielt og faglig, sier Figved, som samtidig understreker at de fort vokste seg ut av virkemiddelapparatets rammer. 

– Vi fikk tilslag på noe finansiering i starten, blant annet gjennom forprosjekter fra Innovasjon Norge og Enova. Samtidig har vi ikke nådd frem i flere andre av de større offentlige tilskuddsordningene. Selv tror vi at prosjektet vårt er litt for stort og ambisiøst for det norske virkemiddelapparatet og at vår forretningstenkning heller ‘trigger’ kapitalmarkedet. Vi har da også fått et industrielt og proft styre på plass, blant annet med Thorleif Enger, tidligere konsernsjef i Yara. Men, jeg understreker at det har vært viktig i en tidlig etableringsfase å få tilgang til skikkelige kontorlokaler og relevant rådgivning for startup og scaleup, sier han. 

Bildet viser en

Flere milepæler passert

I selskapets styre sitter, i tillegg til Enger, tidligere konsernsjef Oscar Spieler i Frontline. Selskapets største eier, med nesten 15 prosent av aksjene, er den tidligere Quantafuel-sjefen Kjetil Bøhn. Gen2 Energy har vært gjennom to emisjoner som har bragt inn 225 millioner kroner på litt under to år. 

Portrettbilde av en mann med skjegg
Svein-Erik Figved, leder kommunikasjon- og samfunnskontaktarbeidet i Gen2 Energy Foto Gen2 Energy

 – Dette er langsiktige investorer, inkludert britiske investeringsfond, norske Höegh LNG og Knutsen Group. De vet at det må langt større midler inn over tid for å bygge storskala anlegg for produksjon og effektiv distribusjon av grønt hydrogen, sier Svein-Erik Figved. 

Et solid styre med erfarne industribyggere og en fersk avtale med tyske SEFE Securing Energy for Europe (tidligere Gazprom Germania) er milepæler for hydrogenselskapet. 

Men kanskje enda viktigere er godkjenningen av reguleringsplanen for et produksjonsanlegg i Mosjøen. Det grønne hydrogenet skal etter hvert produseres i betydelig volum. Reguleringsplanen, som er godkjent av Vefsn kommune, gir mulighet til å realisere et produksjonsanlegg med en kapasitet på opptil 100 MW og inkluderer nødvendig areal for fylling, lagring og håndtering av et stort antall hydrogenbeholdere.  

Det innebærer kai for sjøbåren transport av containere til markeder i Norge og Europa. 

Identifisere verdikjedene

Det komprimerte hydrogenet skal leveres i spesialdesignede konteinere og transporteres med dedikerte skip fra Gen2 Energys produksjonssteder langs norskekysten til havner i Tyskland. Leveransestart er planlagt til 2026, og det første hydrogenet ventes å komme fra produksjonsanlegget i Mosjøen når det etter planen står klart om tre år. Ifølge Finansavisen er SEFE aktive i alle sektorer av det tyske energimarkedet og står blant annet bak 14 prosent av landets gassforsyning. 

– Våre ambisjoner er å bygge flere storskalaanlegg for produksjon på rundt 100 MW og oppover. Vi har valgt ut steder der krafttilgangen er god og er samtidig opptatt av å ha nok areal til å etablere ny industrivirksomhet, sier Figved. 

Derfor finnes det flere parallelle planer for Gen2 Energy-anlegg i tillegg til Mosjøen. Åfjord kommune på Fosenhalvøya er en plass, og et mindre produksjonsanlegg i Suldal kommune, rett nord for Stavanger, en annen. Gen2 Energy er også medeiere i Meråker Hydrogen øst for Trondheim.  

 – En ting er storskalaproduksjon, men der jeg tror vi treffer best, er på det å bygge en helhetlig og integrert verdikjede som sørger for at hydrogenet distribueres på en effektiv og trygg måte til sluttbruker. Vi jobber steinhardt for å sikre at vi har avtakere til hydrogenet og at vi kan forsyne disse med store volum hydrogen. SEFE Securing Energy har som mandat kjøpe inn grønt hydrogen og fornybar energi på vegne av den tyske stat. Eierne våre er viktig i denne sammenhengen. Höegh LNG driver med relevant skipstransport og frakt av gasser i stor skala. Nederlandske Vitol er verdens største energihandelselskap, som omsetter for tre ganger Equinor. Med kontaktene i Nederland og Tyskland åpnes det for bruk av konteinerhavner i Rotterdam og Hamburg. Sånn kunne jeg bare ha fortsatt. Vår ambisjon er å bli en viktig samfunnsaktør i det grønne skiftet. Vi vil både bistå til å bygge mange arbeidsplasser lokalt, men også bidra til at vi kommer litt nærmere de ambisiøse, internasjonale klimamålene som nå settes, sier Svein-Erik Figved i Gen2 Energy i Horten.