Byggeprosjekter

Siva er en ettertraktet partner i byggeprosjekter hvor vi bidrar med kompetanse, nettverk og kapital. Siva er en nasjonal eiendomsaktør som gjennom våre investeringer legger til rette for lønnsom næringsutvikling og framtidens industri. Her ser dere en oversikt over pågående byggeprosjekter.

 

Siva er medlem av Grønn Byggallianse, en medlemsorganisasjon for hele verdikjeden innen bygg og eiendom. Foreningens formål er å utvikle norsk bygge- og eiendomssektor slik at hensyn til miljø og bærekraft skal bli det selvfølgelige valget.

Skjervøy, MOEN-Gruppen

Siva har inngått avtale med MOEN-Gruppen med partnere om oppføring av et nytt verftsbygg i Skjervøy kommune i Nord-Troms. Skjervøy er den største havbrukskommunen i Nord-Norge.

Les mer
Bilde av hvitt næringsbygg

Forskningsparken i Tromsø – byggetrinn 4

Siva Tromsø Eiendom bygger nå det fjerde og siste byggetrinnet i Siva Innovasjonssenter Tromsø. Totalt skal det bygges 13.000 m2 som kobles sammen med den eksisterende bygningsmassen.

Les mer
Bildet viser en stor fabrikkbygning

Morrows Batteries

Siva Morrow Eyde Energipark bygger Morrow Cell Factory 1 på Eyde Energipark i Arendal kommune. Fabrikkens totale areal vil være i underkant av 30 000 m2.

Les mer
Illustrasjon av en fabrikkbygning med trær utenfor inngangen

REEtec, Herøya

Fabrikken skal etableres i Sivas Bygg B.630 på Herøya. REEtec er en norsk teknologibedrift som har utviklet en ny, miljøvennlig og banebrytende teknologi for fremstilling av sjeldne jordartsmetaller. Dette er metaller som trengs i det grønne skiftet.

Les mer
Bildet viser en skisse av et bygg som skal bygges

Unitech Teknologisenter

På Rubbestandneset i Bømlo kommune bygger Siva Unitech Teknologisenter. Visjonen bak Unitech Teknologisenter er å bringe yrkesskole sammen med teknologibedrifter og slik styrke en allerede enestående lokal kultur for kompetanseutvikling.

Les mer
Bildet viser en fabrikk og bygningene som ligger helt ute ved kysten

Utvidelse av fabrikk på Andenes

Siva har utvidet sin fabrikk for Vitux AS på Andenes i Nordland. Vitux er en vekstbedrift, som leverer et patentert omega3-basert næringsmiddel til norske og internasjonale kunder. Tilbygget huser en utvidet produksjonslinje som vil bidra til økt verdiskaping og sikring av høykompetansearbeidsplasser i regionen.

Les mer