Byggeprosjekter

Siva er en ettertraktet partner i byggeprosjekter hvor vi bidrar med kompetanse, nettverk og kapital. Siva er en nasjonal eiendomsaktør som gjennom våre investeringer legger til rette for lønnsom næringsutvikling og framtidens industri. Her ser dere en oversikt over pågående byggeprosjekter.

Innovasjonssenteret i Oppdal sett fra Lekearealet

Innovasjonssenter i Oppdal

24. september 2019 ble første spadetak tatt for nytt innovasjonssenter i Oppdal. Næringshagen har vært initiativtakeren og pådriveren for å få på plass innovasjonssenteret, som etter planen skal stå klart høsten 2020.

Les mer
Bildet viser et dronefoto av produksjonslokale på Drag i Nordland

Ny fabrikk på Drag

Siva bygger ny fabrikk for The Quartz Corporation (TQC) på Drag i Nordland. Det sikrer 15-20 nye arbeidsplasser og fortsatt verdiskaping i Norge. TQC har i dag gruvevirksomhet og semiprosessering i USA, og videreforedling på Drag i Nordland.

Les mer