Skjervøy, MOEN-Gruppen

Siva har inngått avtale med MOEN-Gruppen med partnere om oppføring av et nytt verftsbygg i Skjervøy kommune i Nord-Troms. Skjervøy er den største havbrukskommunen i Nord-Norge. Dette er et direkte svar på Leverandørutvikling Havbruk Nord sitt prosjekt, som har pekt på et sterkt behov for et nytt verfts- og servicetilbud til fiskeri- og havbruksnæringen i Troms og Finnmark

Skjervøy

Skjervøy kommune har tilrettelagt for dette gjennom regulert og opparbeidet et næringsareal på 40 dekar med infrastruktur for videre utbygging. Det er MOEN-Gruppen og Olsens Verft som står bak prosjektet. Siva vil eie det nye verftsbygget gjennom Siva Skjervøy Eiendom AS. Verftet skal bygge, utruste, reparere og vedlikeholde båter og skip. Bygget vil bli en 30 meter høy slipphall på 2100 kvadratmeter, med tilhørende kontorer, garderober, kantine, og en samlet grunnflate på 2850 kvadratmeter. Siva sin investering i prosjektet er på ca. 100 millioner kroner.