REEtec, Herøya

Fabrikken skal etableres i Sivas Bygg B.630 på Herøya. REEtec er en norsk teknologibedrift som har utviklet en ny, miljøvennlig og banebrytende teknologi for fremstilling av sjeldne jordartsmetaller. Dette er metaller som trengs i det grønne skiftet.

Illustrasjon av en fabrikkbygning med trær utenfor inngangen

REEtec fokuserer på de såkalte magnetmetallene neodymium og praseodymium. Disse brukes til å lage sterke permanentmagneter, som igjen brukes i energieffektive elbilmotorer og andre fornybarteknologier. Selskapet har driftet et demoanlegg og produksjon av sjeldne jordarter siden 2019 på Herøya, nå vil de bygge første fabrikk og har hentet inn kapital fra sterke aktører (Herøya Industripark, 2023).

REEtecs første anlegg for separering av sjeldne jordarter vil gi en årlig produksjon på 720 tonn NdPr-oksid fra andre halvdel av 2024, som representerer ca. 5 prosent av den estimerte etterspørselen i EU. REEtecs proprietære teknologi kan redusere CO2-utslippene med 90 prosent sammenlignet med andre ledende leverandører, ettersom praktisk talt alle forbruksvarer gjenvinnes og gjenbrukes i prosessen (Herøya Industripark, 2023).

Fabrikken skal etableres i Sivas Bygg B.630 på Herøya. Den nye fabrikken krever omfattende tilpasninger av eksisterende bygningsmasse. Arbeidet er allerede igangsatt og forventes ferdigstilt i 2023. Blant arbeidene som skal gjøres er bygging av et nytt tilbygg på ca. 300 m2 for å kunne huse calciner ovn, nytt luftbehandlingsanlegg, utvendige fundamenter og fangdammer for tanker og utstyr, innvendig fundamenter for tanker og utstyr samt oppgraderinger av vann og avløp, elektrisk anlegg og tele.