Siva Innovasjonssenter Tromsø – byggetrinn 4

Siva Tromsø Eiendom bygger nå det fjerde og siste byggetrinnet i Siva Innovasjonssenter Tromsø. Totalt skal det bygges 13.000 m2 som kobles sammen med den eksisterende bygningsmassen. Prosjektet har svært høye miljøambisjoner, og tar sikte på å bli verdens nordligste Breeam-Nor Outstanding-sertifiserte bygg.

Bilde av hvitt næringsbygg

Siva Tromsø Eiendom AS er et heleid Siva-selskap som eier Siva Innovasjonssenter Tromsø. Det nye byggetrinnet vil løse innovasjonssenterets behov for mer areal, da alt eksisterende areal allerede er utleid. Leietakerne i senteret er en del av et stort og unikt innovasjonsmiljø som driver næringsutvikling og forskning i verdensklasse! Innovasjonsselskapet Norinnova er Sivas ansikt utad på senteret. 

Når byggetrinn 4 står ferdig, vil innovasjonssenteret totalt bestå av 50.000 m2 som skal leies ut til forskning, utvikling og næringsliv. De nye arealene vil holde en svært høy standard og være omgitt av grønne og frodige omgivelser.  

Følg med på byggekamera

Prosjektet har en svært tydelig bærekraftsprofil, og har ambisjon om å oppnå bærekraftssertifiseringen Breeam Outstanding. Dette er det høyest mulige nivået innen bærekraftssertifisering for bygg. Dette krever at prosjektet tar det mest bærekraftige valget i hele utviklingsprosessen, og dokumenterer hvilke vurderinger som gjøres. Prosjektet legger spesielt vekt på nye og innovative løsninger for å minimere det klima- og miljømessige avtrykket.  

Med andre ord bygger Siva nå et signalbygg for bærekraft og det grønne skiftet i nord.  

Prosjektet utvikles som en samspillsentreprise med Consto Nord, og skal stå til i 2024.