Utvidelse av fabrikk på Andenes

Siva utvider sin fabrikk for Vitux AS på Andenes i Nordland. Vitux er en vekstbedrift, som leverer et patentert omega3-basert næringsmiddel til norske og internasjonale kunder. Tilbygget skal huse en utvidet produksjonslinje som vil bidra til økt verdiskaping og sikring av høykompetansearbeidsplasser i regionen.

Bildet viser en fabrikk og bygningene som ligger helt ute ved kysten

Siva investerer videre i produksjonsbygget til Vitux, et nytt tilbygg overleveres i desember 2021. Samtidig skal den eksisterende bygningsmassen oppgraderes. Totalt beløper investeringen seg til 18 millioner kroner.  Vitux er en vekstbedrift som har holdt til i lokalene siden 2011. Produktet deres går inn som innsatsfaktor i kjente merkevarer, og har sitt utspring fra FoU-miljøet i Tromsø (UiT og Siva Innovasjonssenter Tromsø). Etterspørselen etter deres produkt er høy, den nye produksjonslinjen vil sikre leveringsdyktighet. Som en betydelig lokal arbeidsgiver, er dette viktig både for bedrift og bygd. Vitux skal selv investere 35 millioner kroner i nødvendig produksjonsutstyr.

Siva er stolte av å samarbeide med næringslivet i Nordland for å videreutvikle og trygge regionens verdiskaping og sysselsetting, samt å tilrettelegge for lønnsom produksjon og eksport av norske varer.