Utvidelse av fabrikk på Andenes

Siva har utvidet sin fabrikk for Vitux AS på Andenes i Nordland. Vitux er en vekstbedrift, som leverer et patentert omega3-basert næringsmiddel til norske og internasjonale kunder. Tilbygget huser en utvidet produksjonslinje som vil bidra til økt verdiskaping og sikring av høykompetansearbeidsplasser i regionen.

Bildet viser en fabrikk og bygningene som ligger helt ute ved kysten

Siva investerte i produksjonsbygg til Vitux, et nytt tilbygg som ble overlevert desember 2021. Samtidig ble den eksisterende bygningsmassen oppgradert. Totalt beløper investeringen seg til 18 millioner kroner.  Vitux er en vekstbedrift som har holdt til i lokalene siden 2011. Produktet deres går inn som innsatsfaktor i kjente merkevarer, og har sitt utspring fra FoU-miljøet i Tromsø (UiT og Siva Innovasjonssenter Tromsø). Etterspørselen etter deres produkt er høy, den nye produksjonslinjen vil sikre leveringsdyktighet. Som en betydelig lokal arbeidsgiver, er dette viktig både for bedrift og bygd. Vitux investerte 35 millioner kroner i nødvendig produksjonsutstyr.

Siva er stolte av å samarbeide med næringslivet i Nordland for å videreutvikle og trygge regionens verdiskaping og sysselsetting, samt å tilrettelegge for lønnsom produksjon og eksport av norske varer.