Digitalt innspillsmøte

Digitalt innspillsmøte om nasjonal satsing på legemiddelproduksjon og helse-katapult fredag 19. januar 2024, kl. 09:00 – 12:00.

Bildet viser tre personer i hvite frakker som står i et laboratorium og prater sammen.
Foto Forskningsrådet

Veikart for helsenæringen ble lansert av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) høsten 2023. Som del av oppfølgingen har Siva, Innovasjon Norge og Forskningsrådet fått i oppdrag å:

· Etablere en nasjonal satsing for legemiddelproduksjon

· Utrede hvordan helsenæringen i større grad kan få nytte av katapult-ordningen, herunder vurdere om det skal etableres en egen helse-katapult

Oppdraget har leveringsfrist mai 2024.

I forbindelse med dette oppdraget ønsker vi innspill fra helsenæringen og aktører som arbeider sammen med helsenæringen. Vi inviterer til åpent innspillsmøte hvor vi ønsker innspill på følgende punkter:

i. Legemiddelproduksjon: Vi ønsker særlig å få innspill på hvordan virkemiddelapparatet bør organisere sine støtteordninger for best å kunne

a. understøtte en nasjonal satsing for å legge til rette for økt legemiddelproduksjon gjennom utvikling av både eksisterende og nye produksjonsmiljø

b. bidra til at en satsing på legemiddelproduksjon kan utvikles over tid, i tråd med næringslivets og samfunnets behov

c. ha internasjonal attraktivitet og bidra til internasjonalt samarbeid

 

ii. Katapult: Her er det viktig å skille på behov innen legemiddelproduksjon, helseteknologi og digital helse. Vi ønsker spesielt å få innspill på:

a. hva kreves for at helsenæringen i større grad kan benytte seg av eksisterende katapult-senter (informasjon om katapult-sentrene)

b. om og hvordan eksisterende katapult-senter kan forsterkes for i større grad å bli et verktøy også for helsenæringen

c. om og eventuelt innenfor hvilke områder dagens katapult-senter ikke gir nødvendig tilbud til helsenæringen

d. hvordan en eventuell helse-katapult bør innrettes

Vi ber alle som ønsker å gi innspill melde dette til Karin Øyaas innen 16. januar 2024.
Vær tydelig på om du ønsker å spille inn på punkt i. Legemiddelproduksjon eller punkt ii. Katapult, eventuelt begge punktene. Videre ber vi alle om å begrense sine innspill til maksimalt fire minutter.

Møteprogram:

kl. 09:00 – 10:15 Innspill til nasjonal satsing for legemiddelproduksjon

kl. 10:30 – 12:00 Innspill til helse-katapult

Påmelding her

 

DIGITALT INNSPILLSMØTE 19. JANUAR

  • Påmeldingsfrist 18. januar kl. 08:00
  • Påmelding her 
  • Innspill meldes til karin.oyaas@siva.no innen 16. januar
  • Arrangementet gjennomføres digitalt og vil strømmes
  • Møtet er åpent for alle og passer best for helsenæringen, offentlig sektor og FoU-miljø innen helse