Siva slutter seg til nye strakstiltak for eiendomsnæringen

I 2022 avga Siva eiendomsbransjens viktigste miljøløfte gjennom å slutte seg til strakstiltak 1.0 i Eiendomssektorens veikart mot 2050. Nå styrker selskapet miljøambisjonene og går videre med strakstiltak 2.0.

Bildet viser et portrett av Lise Bartnes Aalberg som er eiendomsdirektør i Siva
Sivas eiendomsdirektør Lise Bartnes Aalberg (Foto: Siva/Lasse Berre).

Muligheten byr seg som en følge av at Siva har implementert samtlige av strakstiltak 1-10, og er kvalifisert til å forplikte seg videre til strakstiltak 11-20.

Hever ambisjonene

De såkalte strakstiltakene er en del av Eiendomssektorens veikart mot 2050. Dette er Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom sin anbefaling til eiere og forvaltere av yrkesbygg, om hvilke valg de bør gjøre på kort og lang sikt for at eiendomssektoren skal bidra til et bærekraftig samfunn i 2050. De ti første tiltakene ble lansert i 2016. I november 2021 lanserte de to organisasjonene strakstiltak 2.0, som er et naturlig steg videre for de som har implementert strakstiltak 1.0.

Nye forpliktelser

Gjennom å tilslutte seg de nye tiltakene, forplikter Siva seg gjennom sitt eiendomsselskap Siva Eiendom Holding til å gjennomføre ytterligere ti grønne tiltak i planer og rutiner i løpet av ett år.

Eiendomsvirksomheten er ett av flere ulike virkemidler Siva har for å stimulere til næringsutvikling i Norge. Selskapet utvikler, bygger, eier og forvalter eiendom i hele landet, og legger gjennom dette til rette for lønnsom næringsutvikling og framtidens industri. Porteføljen består av over 100 eiendommer over hele Norge, til en samlet verdi av ca. fem milliarder kroner. Totalt 500.000 kvadratmeter bygg er omtrent likt fordelt på industribygg og innovasjonssentre.

– Vi har jobbet veldig godt med strakstiltak 1.0, som vi forpliktet oss til i 2022. Grønn Byggallianse anser at vi har kvittert ut disse, i den forstand at det er tiltak vi har gjort, eller som er innarbeidet i våre rutiner, forteller eiendomsdirektør Lise Bartnes Aalberg i Siva.

Kan påvirke næringen

Hun påpeker at Siva skal bidra til ambisiøse, bærekraftige satsinger og redusert klimafotavtrykk i sin eiendomsutvikling, og at selskapet har som ambisjon å søke utvikling og uttesting av nye grønne og bærekraftige løsninger. Som byggherre har Siva i flere år satt som krav at alle nybygg skal realiseres og sertifiseres etter BREEAM-NOR-standard. En systematisk tilnærming til bærekraft gir styrkede klima- og miljøambisjoner, og reell miljøgevinst i selskapets prosjekter.

– Vår tilslutning til strakstiltakene er et viktig bidrag for å oppfylle Sivas ambisjon innen bærekraft på eiendomsområdet. Nå har vi kommet et godt stykke på vei, og vi er klar for å forplikte oss på nytt. Mange av tiltakene er vi allerede godt i gang med, mens andre vil kreve at vi tenker nytt. Uansett har vi fått noe å strekke oss etter, og et godt intensiv for å jobbe videre med vårt fokus på bærekraft og miljø, avslutter Aalberg.