Høyteknologisk industrieventyr på Hamarøy

Fire år etter at Siva investerte i nytt industribygg for The Quartz Corp, kjøper industriselskapet eiendommen.

Oversiktsbilde av produksjonsanlegget. Foto TQC
Oversiktsbilde av produksjonsanlegget. Foto TQC

The Quartz Corp produserer et mineral som er kritisk i det grønne skiftet, og bidrar til positiv utvikling av lokalsamfunnet. Selskapet har også redusert energiforbruket i produksjonen.

Sikret industrivirksomhet

- Siva skal utløse og legge til rette for bærekraftig industriell verdiskaping og produksjon i hele landet. Vi var utløsende for utvidelsen og etableringen av TQC sitt nye produksjonsanlegg på Drag. Nå er riktig tidspunkt for et salg, sier eiendomsdirektør Lise Bartnes Aalberg i Siva.

- Prosjektet viser hvordan Siva, gjennom våre eiendomsinvesteringer, bidrar til fremtidsrettet industriutvikling i Norge, sier Aalberg.

Gjennom felles innsats av Siva og Enova ble det i 2018 bygget ny fabrikk for The Quartz Corporation på Drag i Nordland. Siva investerte 69 millioner i eiendommen, mens Enova bevilget 19,6 millioner kroner til fullskala innovativ energi- og klimateknologi. The Quartz Corp investerte selv 90 millioner i ny teknologi og prosessutstyr. Prosjektet var viktig for å utvikle prosessindustrien og utvinning av ultraren kvarts på en energieffektiv og bærekraftig måte. Det bidro også til å styrke en viktig industrivirksomhet i regionen og i Norge, og sikre verdiskaping og arbeidsplasser.

- Siva skal utløse og legge til rette for bærekraftig industriell verdiskaping og produksjon i hele landet.

- Lise Bartnes Aalberg

Solid økonomi

The Quartz Corp har delt eierskap mellom franske Imerys og Norsk Mineral, og har sterk norsk forankring. Selskapet har over flere år satset betydelige ressurser på videreutvikling av eksisterende produksjonsanlegg på Drag, og kan vise til meget positiv vekst og solide økonomiske resultater. Selskapet er i dag på Dagens Næringsliv sin liste over Gaselle-virksomheter. The Quartz Corporation vurderte i utgangspunktet to mulige lokasjoner for sitt produksjonsanlegg. Siva sin investering var utløsende for at de fortsatt satset på Drag.

Cato Lund, direktør for den norske virksomheten. Foto TQC

- Bidraget fra Siva og Enova har vært helt avgjørende for den økonomiske og markedsmessige utviklingen vi ser i selskapet. Det er meget prisverdig at vi har statlige virkemidler som investerer og støtter industriutvikling, sier Cato Lund, direktør for den norske virksomheten.

Globalt marked

The Quartz Corp er verdensledende i produksjonen av høyrenset kvarts. Etterspørselen etter produktet er enorm, og mesteparten går til eksport. Selskapet har fått godkjent planer for utvidelse, og skal investere rundt 1 milliard kroner i anlegget på Drag. Hjørnesteinsbedriftens suksess og utviklingsplaner gir positive synergieffekter i lokalsamfunnet, og ytterligere arbeidsplasser i regionen.

- Vi har store ambisjoner for lokalsamfunnet og vi er allerede den største private arbeidsgiveren i Hamarøy kommune. Det er viktig for oss å bidra til kommunal velferd og næringsutvikling i regionen, avslutter Cato Lund.

Kontaktinformasjon

The Quartz Corp
Cato Lund
direktør for den norske virksomheten
cato.lund@thequartz.corp.com
Telefon: +47 90 92 30 29

Siva SF
Lise Bartnes Aalberg
direktør Eiendom, Siva SF
lise.bartnes.aalberg@siva.no
Telefon: +47 91 38 31 67

Fakta The Quartz Corp

  • The Quartz Corp er et verdensledende mineralselskap som utvinner og renser kvarts til bruk av flere av framtidens nøkkelindustrier som solenergi-, halvleder- og optisk fiberindustri.
  • The Quartz Corp har i dag ca. 350 medarbeidere fordelt på tre verdensdeler – Amerika, Europa og Asia. På Drag i Nordland har selskapet 170 faste medarbeidere fordelt på helkontinuerlig skift, laboratorie, kvalitets-, HMS -, logistikk-, utviklings- og prosjektavdeling, samt støttefunksjoner og ledelse.

Fakta Siva – fra idé til industri, oftere og raskere

  • Siva er en del av det næringsrettede virkemiddelapparatet.
  • Siva utvikler gode industrielle infrastrukturprosjekter som markedet ikke klarer å løfte alene. Når tiden er riktig, realiserer Siva verdiene for å gjenbruke investert kapital og kompetanse i nye prosjekter.
  • Sivas eiendomsvirksomhet er selvfinansierende, og driftes etter markedsinvestorprinsippet.