Grunnstein lagt for nytt verft i Skjervøy 

Grunnsteinen til det nye verftsbygget i Skjervøy rommer allerede 200 år med verftstradisjoner.

Bildet viser tre menn hvorav den ene holder i en grunnstein som skal graves ned. De to andre står og ser på.
Foto Skjervøy kommune

I dag ble grunnsteinen til den 30 meter høye slipphallen på Sandøra Øst i Skjervøy nedlagt av ordfører Ørjan Albrigtsen i Skjervøy kommune.

– Jeg er veldig glad for at vi i dag markere starten på byggingen av det nye verftsbygget på Sandøra. Denne etableringen vil kunne gi store ringvirkninger og bidra til å sikre og videreføre en stolt verftshistorie i Nord-Troms, sier Albrigtsen.

Siva vil eie det nye verftsbygget gjennom Siva Skjervøy Eiendom AS. Den 30 meter høye slipphallen med tilhørende kontorer, garderober og kantine får en samlet grunnflate på 2.850 kvadratmeter. Siva investerer om lag 100 millioner kroner i prosjektet.

Et nytt verft på Skjervøy vil kunne levere de bærekraftige løsninger næringen trenger framover. Det er viktig for regionen, det er viktig for Norge. Derfor investerer Siva i prosjektet.

- Kristian Strømmen, investeringssjef Eiendom i Siva

Bygger på 200 års erfaring

–  Kjernen i denne næringen er den maritime kompetansen og en helhetlig maritim verdikjede bestående av norske rederier, verft, finansaktører, oppdrettsselskap og utstyrsleverandører. Et nytt verft på Skjervøy vil kunne levere de bærekraftige løsninger næringen trenger framover. Det er viktig for regionen, det er viktig for Norge. Derfor investerer Siva i prosjektet, sier Kristian Strømmen, investeringssjef Eiendom i Siva.

Bildet viser en grunnstein og hva som legges i den. Det er blant annet en avis, gammelt redskap, historiebok,
Foto Skjervøy kommune

Selve grunnsteinen er en røff, sveiset metallboks og inneholder historiske verktøy fra Olsens Verft AS, en bok som omhandler historien til 100-års jubilanten MOEN Verft AS og noen gaver fra Skjervøy kommune. Grunnsteinen symboliserer at 200 år med verftstradisjoner står bak det nye verftet i Skjervøy. I år er det nøyaktig 100 år siden både Olsens Verft og MOEN Verft så dagens lys. I 1923 etablerte Peder Olsen sitt verft i Nordreisa. Verftet drives i dag av tredjegenerasjon Olsen og har seks ansatte. Samme år etablerte Ole Ørholm slip og mekanisk verksted på Kolvereid nord i Trøndelag. I dag driver MOEN Verft med nybygg, service og vedlikehold på to lokasjoner i Trøndelag samt i Steigen i Nordland.

– Grunnsteinsnedleggelsen er en bekreftelse på et fantastisk og godt samarbeid mellom Moen Gruppen, Olsens Verft, Leverandørutvikling Havbruk Nord (LHN), Skjervøy kommune, Halti Næringshage og Siva. Samtidig som bygget reiser seg, intensiverer vi arbeidet med oppstart og rekruttering av dyktige fagfolk til verftet, sier Paul Ingvar Dekkerhus, administrerende direktør i Moen Verft.

For daglig leder Håvard Høgstad i Arnøy Laks AS, er grunnsteinsnedleggelsen en gledens dag.

– Det er viktig og etterlengtet for oss å få vedlikeholdstjenestene nærmere, og vi ser fram til å spare både tid og ressurser på lange og kostbare forflytninger av flåter og fartøyer, sier Høgstad.

Bildet viser tre menn hvorav den ene står med en spade og skal grave ned en grunnstein. De to andre står og ser på.
Foto Skjervøy kommune

Resultat av godt samarbeid

Det nye verftet skal bygge, utruste, reparere og vedlikeholde båter og skip med utgangspunkt i den største havbrukskommunen i Nord-Norge. Fylkesplanen i Troms har pekt på Skjervøy som et senter for maritime funksjoner, og verftbygget er et viktig bidrag. Verftetableringen tar utgangspunkt i et behov som havbruksaktørene i Nord-Troms i lang tid har påpekt. Olsens Verft AS og Moen Verft AS har i flere år samarbeidet for å møte behovet.

– Jobben har de ikke gjort alene, men samhandlet tett med både kunder, leverandører og andre. Skjervøy kommune har tilrettelagt nødvendig areal. Prikken over i-en ble på mange måter satt da de fikk Siva Eiendom med som partner på oppføring av bygget på Sandøra. Denne grunnsteinsnedleggelsen er ikke resultat av et sololøp, men av et langsiktig og åpent samarbeid der også Troms og Finnmark fylkeskommune og Innovasjon Norge har bidratt inn, sier næringsutvikler Johnny Mikkelsen i Halti Næringshage, som har hatt en sentral rolle i samarbeidsprosjektet.

MOEN Skjervøy vil ha behov for om lag 40 av det 185 dekar store industriområdet Sandøra Øst, et område tilrettelagt, regulert og opparbeidet av Skjervøy kommune. Ved full drift vil verftet sysselsette ca. 30 ansatte.

Bildet viser en byggeplass
Foto Skjervøy kommune

Fakta

 • Skjervøy er den ledende sjømatkommunen i Nord-Troms og den største havbrukskommunen i Nord-Norge.
 • Skjervøy har kun 1,7 prosent av befolkningen i Troms, men 8 prosent av fylkets registrerte sysselsetting innen fiske, fangst og akvakultur og 16 prosent innen næringsmiddelindustri (inkludert mottak/slakterier) Kilde: SSB, 2021.
 • Verftet, som skal bygges på Sandøra industriområde og ferdigstilles i 2024, er på 2.850 kvm.
 • MOEN-Gruppen AS og Olsens Verft AS samarbeider om etableringen av et driftsselskap (OMV) for bygget.
 • Siva skal minimum ha en eierandel på 67 prosent i det nye verftsbygget.
 • OMV har utviklet prosjektet i samarbeid med Skjervøy kommune, Halti Næringshage og Leverandørutvikling Havbruk Nord (LHN).
 • LHN er et nasjonalt Siva-prosjekt i samarbeid med Troms og Finnmark fylkeskommune. Nettverket består av over 70 leverandørbedrifter, ti oppdrettsselskap, fem næringshager samt kunnskapsmiljøer som UiT - Norges arktiske universitet, Nofima, Norce og SINTEF.
 • Bygget vil ferdigstilles mai/juni 2024 for Moen Power AS.

Fakta Siva

 • Er tett på industri og næringsliv i hele landet
 • Siva legger til rette for bærekraftig vekst i industri og næringsliv. Vår virksomhet er til stede over hele landet, der vi bidrar til arbeidsplasser, verdiskaping og levedyktige lokalsamfunn.
 • Siva har som formål om å utløse og legge til rette for lønnsom industri og næringsutvikling i hele Norge.
 • Gjennom eiendomsvirksomheten bidrar Siva til etablering og økt industriproduksjon.
 • Eiendomsvirksomheten har ved utgangen av 2022 majoritetseierskap i 42 bygg med 311 leieforhold, på til sammen
  247 000 kvadratmeter.
 • I Troms og Finnmark fylke har Siva:
  Seks eiendommer; Astafjord Industrier, Siva Finnfjord Eiendom, Siva Kaldfjord Eiendom, Siva Lenvik Eiendom, Siva Skjervøy Eiendom og Siva Tromsø Eiendom.
  Sju næringshager er tatt opp i Sivas nasjonale næringshageprogram; Halti Næringshage, Hermetikken Kulturnæringshage, Linken Næringshage, Nordkappregionen Næringshage, Næringshagen Midt-Troms, Orinor, Sapmi Næringshage.
  Fire inkubatorer er tatt opp i Sivas nasjonale inkubasjonsprogram; KUPA, Norinnova, Orinor og Pro Barents.
  Eierskap i ti innovasjonsselskaper; Halti Næringshage, Hammerfest Næringsinvest, Hermetikken Kulturnæringshage, KUPA, Linken Næringshage, Nordkappregionen Næringshage, Norinnova, Næringshagen Midt-Troms, Orinor og Pro Barents.