Nyheter

Bildet viser et portrett av Lise Bartnes Aalberg som er eiendomsdirektør i Siva

Siva slutter seg til nye strakstiltak for eiendomsnæringen

I 2022 avga Siva eiendomsbransjens viktigste miljøløfte gjennom å slutte seg til strakstiltak 1.0 i Eiendomssektorens veikart mot 2050. Nå styrker selskapet miljøambisjonene og går videre med strakstiltak 2.0.

Les mer
Bildet viser tre damer og to menn som står oppstilt og viser frem en rapport.

Tre råd om samfunnsoppdraget for bærekraftig fôr

I fjor lanserte regjeringen et målrettet samfunnsoppdrag om bærekraftig fôr. Nå får regjeringen overlevert forslag til mål for dette samfunnsoppdraget. De tre målene som foreslås handler om å redusere klimagassutslipp og bevare naturmangfold, øke forsyningssikkerheten og utvikle en sterk fôringrediensindustri i Norge.

Les mer
Bildet viser tre menn hvorav den ene holder i en grunnstein som skal graves ned. De to andre står og ser på.

Grunnstein lagt for nytt verft i Skjervøy 

Grunnsteinen til det nye verftsbygget i Skjervøy rommer allerede 200 år med verftstradisjoner.

Les mer
Portrett av en mann

Siva sentral i regjeringens grønne industriløft 2.0 

Regjeringen presenterte i dag Veikart 2.0 for Grønt industriløft og foreslår 1 milliard kroner i økt investeringskapital til Siva. Pengene vil stimulere til grønn industrivekst i Norge.

Les mer
Bildet viser mange personer som sitter rundt et bord og diskuterer.

Arendalsuka 2023

Gikk du glipp av noen av våre arrangementer under Arendalsuka, eller er litt nysgjerrig på temadialogene? Her finner du uredigerte streams og korte videoer.

Les mer
Illustrasjon av et bygg med tre blokker

Innovasjonssenter for kreftforskning 

En viktig arena for kobling mellom kreftforskning, akademia og private selskaper skal nå utvides med en ny lamell på 12.000 m2. Det skal bidra til at flere selskaper lykkes – og at færre mennesker rammes av kreft.

Les mer

Vi sees i Arendal? 

Spennende temaer, dyktige folk, gode diskusjoner og samtaler. Bli med digitalt eller fysisk på våre arrangementer i Arendalsuka 2023!

Les mer
Bilde av kuer og kalver som er ute på beite.

Bærekraftig fôr – Vi trenger dine innspill!

Utformingen av samfunnsoppdraget som nytt virkemiddel for bærekraftig fôr er godt i gang, men vi trenger innspill i prosessen. Mange har vist stor interesse og nå går startskuddet for en møteserie som dekker alle landsdeler, der alle relevante aktører kan bidra med sine perspektiver.

Les mer
Illustrasjon av en hall på en industritomt

Siva investerer i nytt verftsbygg i Nord-Troms 

Siva har inngått avtale med MOEN-Gruppen med partnere om oppføring av et nytt verftsbygg i Skjervøy kommune i Nord-Troms. Skjervøy er den største havbrukskommunen i Nord-Norge. Dette er et direkte svar på Leverandørutvikling Havbruk Nord sitt prosjekt, som har pekt på et sterkt behov for et nytt verfts- og servicetilbud til fiskeri- og havbruksnæringen i Troms og Finnmark.

Les mer
Bilde av kuer og kalver som er ute på beite.

Bærekraftig fôr som samfunnsoppdrag

På sikt skal alt fôr til oppdrettsfisk og husdyr komme fra bærekraftige kilder og bidra til å redusere klimagassutslippene i matsystemene. Dette er ambisjonen bak et nytt, målrettet virkemiddel ‒ samfunnsoppdrag ‒ som regjeringen lanserte i sin langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Siva er med på å rigge oppdraget.

Les mer

Siva-styret utvides

På foretaksmøte 12. juni ble Sivas styre gjenvalgt, og utvidet med Anne-Hilde Bråtebæk (Helse Sør-Øst) og Are Tomasgard (LO).

Les mer
Bildet viser en forsamling som står oppstilt foran en vegg

Hvordan kan bærekraft, skjønnhet og fellesskap fremme grønne industrietableringer?

De store grønne industrietableringene spiller en sentral rolle hvis Norge skal klare å kutte klimagassutslipp, øke eksporten og skape nye arbeidsplasser. Men hvordan sikrer vi at de også får så positive ringvirkninger som mulig på natur og lokalsamfunn?

Les mer
Bildet viser smilende tre menn som stolt viser frem et diplom og blomster

Vinneren har spart miljøet for over 100 tonn engangsplast

Siva-prisen går i år til Looping AS. Selskapet har utviklet en gjenbrukbar emballeringsløsning primært for bygg og anleggsbransjen som eliminerer bruk av engangsplast. Juryen hedrer i tillegg Renasys AS med en X-faktorpris.

Les mer
Bildet viser tre personer hvorav to tar en high five

Siva vil sammen med Skift være pådriver for å nå klimamålet

Siva har gått inn som medlem i Skift – en organisasjon av klimaledere som ønsker å være pådrivere for å nå 2030-klimamålet.

Les mer
Bildet viser seks personer, tre damer og tre herrer som står oppstilt bak et bord hvor det ligger en signert avtale.

Styrker regionalt samarbeid om næringsutvikling

Fylkeskommunene, Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva inngikk 11. mai en forpliktende samarbeidsavtale om mer helhetlig og samordnet bruk av nasjonale og regionale ressurser for å stimulere grønn industri- og næringsutvikling.

Les mer