Nyheter

Orinor er det nye navnet!

Med sammenslåingen av Kirkenes Næringshage og Kunnskapsparken Origo i Alta, etableres det et slagkraftig innovasjonsselskap med bredt nedslagsfelt i Finnmark.

Les mer

Innovasjon i offentlig sektor

Vi trenger en innovativ kultur der det er lov å prøve og feile, og ledere som tør å vise vei.

Les mer
Bildet viser flere datamaskiner, telefoner som står på et arbeidsbord

– Vi brå-digitaliserte!

– Det ble en brå-digitalisering.
Alt skjedde mye fortere enn vi hadde tenkt. Nå er vi der vi hadde planlagt å være i 2021.

Les mer

Tar et katapult-sprang

785 katapult-prosjekter ble satt i gang, og 670 ble også avsluttet i 2019. Dette er en ni-dobling fra året før. 2019 var det første hele året hvor alle de fem katapult-sentrene var i full drift.

Les mer
Bildet viser to personer som går opp en trapp utenfor et stort kontorbygg

Sivas bærekraftstrategi innen eiendom bærer frukter

Skjerpede krav for bærekraft, stor aktivitet og solide resultater som følge av god forvaltning og flere eiendomssalg. Slik kan eiendoms-virksomheten i Siva oppsummeres for 2019.

Les mer
Bildet viser oversikt over Sivas engasjement i Norge

Norsk næringsliv har en vekstutfordring

– Det er evnen til skalering, og ikke tilgangen på gode ideer, som er utfordringen i Norge, skriver administrerende direktør Ingrid Riddervold Lorange i årsrapporten som nylig er publisert.

Les mer
Bildet viser fra pressekonferanse hvor statsministeren, finansministeren, næringsministeren og barne- og familieminister deltok

Historisk løft for grønn forskning og innovasjon

Summen av tiltakene vil bidra til at Norge justerer kursen og øker farten på vei mot nullutslippssamfunnet.

Les mer

Arctic Nutrition vant Siva-prisen 2020

Siva-prisen på 250.000 kroner gikk i år til Arctic Nutrition for bedriftens innovative arbeid med utvikling av medisin for behandling av psoriasis, basert på restråvarer av silderogn.

Les mer
Bildet viser inngangen og trapp i VIPsenteret på Verdal som er en viktig møteplass for næringslivet i regionen

VIP-senteret i Verdal rigges for framtida

VIPsenteret i Verdal har i mange år vært en sentral møteplass for næringslivet, plassert midt i en av Norges største industriparker.

Les mer
Bildet viser tre mennesker foran et vindu som gir high-five

40 millioner til investeringer i innovasjonsselskaper

– Det er viktig å opprettholde aktivitet i innovasjonsselskapene slik at tilbudet til bedriftene ivaretas både under og etter koronakrisen.

Les mer
Bildet viser tre personer som har Teamsmøte som smiler og viser tommel opp

Kobler på fremtidens entreprenører

Siva og Start Norge inngår en treårig samarbeidsavtale om å fremme entreprenørskap og innovasjon blant studenter i Norge.

Les mer

Grep for videre vekst i helsenæringen

Tilgang til offentlige anbud og støtteordninger som er innrettet mot skalering og internasjonalisering er viktig for å sikre videre vekst i den norske helsenæringen.

Les mer
Bildet viser en person som ser på forskjellige grafer på en ipad

Bedre puls

– Innovasjonsselskapene og katapult-sentrene har snudd seg raskt for å bistå sine bedrifter i en krevende tid. Vi ser også stor variasjon i hvordan bedriftene håndterer effektene av korona-pandemien.

Les mer
bildet viser en åndedrettsmaske

Mobiliserer produsenter av åndedrettsvern

Siva har på oppdrag fra Sykehusinnkjøp HF aktivert kanalen til innovasjonsselskaper, katapult-sentre og klynger for å bidra til norsk produksjon av anslagsvis 2,5 millioner åndedrettsvern.

Les mer

Kan skape et norsk vind-eventyr

EU gir 290 millioner til utviklingen av verdens største flytende havvindmølle, som skal testes utenfor Karmøy av katapult-senteret Sustainable Energy. Prosjektet vil forberede norsk leverandørindustri til å kunne ta store markedsandeler i et globalt gigantmarked.

Les mer