Et komplett testsystem for fremtidens energiløsninger

Testsenteret Energy House på Stord har tatt en lederposisjon på utvikling og testing av fullskala hybridmotorer og brenselcelleløsninger. Oppslutningen om arrangementet «Energy House Day» i begynnelsen av juni understreker den enorme interessen for senteret.

Bildet viser en skjerm hvor det står med stor skrift Energy House Day

– Reisen Energy House har vært gjennom fra skisser på et tegnebrett til et senter hvor bedriftene står i kø for å løse banebrytende utfordringer, fremstår som en unik innovasjonsreise i seg selv, sier spesialrådgiver Bjørn Arne Skogstad i Siva - Selskapet for industrivekst.

Samarbeid og innovasjon

Energy House ble åpnet av katapulten Sustainable Energy i 2020, og er et fullskala testsenter for nye og grønne energibærere. Katapulten er en del av ordningen Norsk katapult, som forvaltes av Siva.

– For Siva er det viktig å bidra til å realisere det grønne verdiskapingspotensialet i Norge, og oppstarten av hydrogenproduksjon på Stord er et sterkt bidrag til dette, sier Skogstad.

Han mener testfasilitetene som utgjør Energy House har utviklet seg til et komplett testsystem. Det betyr i praksis at Energy House har produksjon av hydrogen med tilførsel av de nye grønne drivstoffene til maritime fremdriftssystemer som hydrogen og ammoniakk, testfasiliteter for cracking, for brencelcelletester og motortester med tilhørende automasjonssystemer og kontrollsenter.

– Dette fremstår unikt også i internasjonal sammenheng. Det viktigste er nok allikevel konsortiet av kjernepartnere som samarbeider sømløst slik at spisskompetansen ved senteret overføres til bedriftene som utvikler og tester nye løsninger, sier Skogstad.

Bildet viser en samling av mennesker som sitter på stoler og hører på en person som står og har en prat på scenen
Mange av deltakerne fremhevet viktigheten av å samarbeide med et katapultsenter som tenker og agerer i stor skala.

Siva - En avgjørende aktør

Over 150 deltakere, hovedsakelig teknologibedrifter dedikert til løsninger for det grønne skiftet, deltok på Energy House Day. Her fikk de blant annet med seg innlegg fra bedrifter som har benyttet seg av testfasilitetene, eller som benytter dem i dag. Mange fremhevet hvor viktig det er å samarbeide med et katapultsenter som tenker og agerer i stor skala.

– På den måten har testsenteret oppnådd posisjonen som gjør at de er attraktive nok også for de store systemintegratorene. Norge, og Europa for øvrig, har dermed tatt en lederposisjon innen utvikling og testing av fullskala hybridmotorer og brenselcelleløsninger med høy ytelse. Siva er stolt over å bli nevnt som en god og avgjørende aktør for den reisen Energy House har hatt, avslutter Bjørn Arne Skogstad.

Les mer om Siva og om ordningen Norsk katapult.