Dette kan styrke dialogen mellom kommuner og industrietablerere

Torsdag la DOGA og Siva frem "Dialogverktøy for grønne industrietableringer". Verktøyet er en sentral leveranse i regjeringens omfattende satsing på Grønt Industriløft. 

Bildet viser tre menn som står ute og viser frem en rapport.
Statssekretær Vegard Grøslie Wennesland mottok dialogverktøyet av Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i DOGA (i midten) og Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Siva (fra venstre). Foto Morten Brakestad/DOGA

Hvordan vi bygger industrien vår, handler også om hvordan vi bygger samfunnet vårt. Med Dialogverktøy for grønne industrietableringer har vi fått et rammeverk for samtalen mellom de involverte, slik at prosjektet skal bli så bra som mulig både for utbygger, lokalsamfunnet og miljøet, sier næringsminister Cecilie Myrseth.

Under selve overrekkelsen var det statssekretær Vegard Grøslie Wennesland som mottok dialogverktøyet.

Grønt Industriløft er et ambisiøst initiativ fra regjeringen, rettet mot å fremme bærekraftig industriell utvikling og stimulere til grønn vekst i næringslivet. De store grønne industrietableringene spiller en sentral rolle hvis Norge skal kutte klimagassutslipp, øke eksporten og skape nye arbeidsplasser. 

I tett samarbeid med eksperter fra ulike fag og sektorer, har DOGA og Siva utviklet Dialogverktøy for grønne industrietableringer, som skal støtte opp under etablering og vekst av bærekraftige industribedrifter i Norge. 

– Økt samarbeid og tillit mellom industrietablerere og vertskapskommuner vil bidra til å redusere konflikter og fremme en mer effektiv og smidig prosess. Målsettingen er at dette skal bidra til raskere industrietableringer, men også sikre bedre ivaretagelse av miljøhensyn og samfunnsmessige behov, sier Sivadirektør Jan Morten Ertsaas. 

– Økt samarbeid og tillit mellom industrietablerere og vertskapskommuner vil bidra til å redusere konflikter og fremme en mer effektiv og smidig prosess.

- Jan Morten Ertsaas

Verktøyet er inspirert av New European Bauhaus (NEB), en EU-satsing som vektlegger bærekraft, fellesskap og skjønnhet som kjerneverdier for fremtidens samfunnsbygging. 

Last ned Dialogverktøy for grønne industrietableringer (pdf) her

– Ved å integrere designperspektiver og arkitektoniske prinsipper tidlig i prosessen, kan vi skape bærekraftige industrietableringer som harmonerer med vårt ansvar for miljøet og samtidig styrker lokalsamfunnene rundt. DOGA er stolt over å bidra til denne viktige dialogen og ser frem til å se hvordan verktøyet kan være med på å forme fremtidens industrielle landskap, sier Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i DOGA. 

Gjennom Dialogverktøyet gis ulike innganger til dialog for å utforske temaer, avdekke dilemmaer og illustrere muligheter i møtet mellom industriaktører, vertskapskommuner og andre involverte. Det inkluderer forbilder hentet fra Norden, som gir konkrete eksempler på hvordan målsettingene kan realiseres. 

Statssekretær Wennesland mottok Dialogverktøyet ved Motek og Ahlsells hovedkvarter i Hovinbyen utenfor Oslo, torsdag 2. mai, der representanter fra DOGA, Siva og andre interessenter var til stede.