Norways Best Group blir eneeier i The Fjords

Norway’s Best Group AS (NBG) kjøper seg opp til 100 prosent eierskap i The Fjords og blir med det eneeier i satsingen på spektakulære og bærekraftige fjordopplevelser.

Bilde av båt som ligger på en norsk fjord

Siva Eiendom Holding er største eier i Norway’s Best Group (36 prosent), sammen Aurland kommune (31 prosent), familieeide Schage Eiendom (23 prosent) og Sogn Sparebank (9 prosent).

– Med 100 prosent eierskap i The Fjords vil NBG være enda bedre rustet til å realisere vår ambisjon som nasjonalt reiselivsselskap, med både land- og sjøbaserte opplevelser. Vårt langsiktige mål er å etablere flere helhetlige reisemål i Norge, slik som vi har gjort i Flåm, sier konsernleder Per Brochmann i NBG.

The Fjord er et selskap som kombinere maritim industri og reiseliv gjennom innovative nullutslippsfartøy med attraktive fjordbaserte reiselivsopplevelser.

Med 100 prosent eierskap i The Fjords vil vi være enda bedre rustet til å realisere vår ambisjon som nasjonalt reiselivsselskap, med både land- og sjøbaserte opplevelser.

- Per Brochmann

– Fjordaktiviteten i selskapet er en svært sentral og strategisk viktig del av vår virksomhet i NBG. Da vi fikk anledning til et 100 prosent eierskap, var dette en attraktiv mulighet for oss å øke vår eksponering innen norsk reiseliv. Samarbeidet med Fjord1 har vært avgjørende for å bringe denne satsingen til det den er i dag, og det er med en følelse av ydmykhet, men likevel grenseløs optimisme, at vi ser fram til å videreutvikle The Fjords under eget eie, sier Brochmann

– Det har vært utrolig spennende å være med på satsingen rundt The Fjords, et selskap som virkelig har satt standarden for bærekraftige reiseopplevelser i det vestnorske fjordlandskapet. Selv om vi kunne tenkt oss å være med videre i utviklinga av The Fjords, har vi forsåelse for at Norway’s Best Group ønsket å benytte forkjøpsretten. Vi er sikre på at de vil ta The Fjords videre på en god måte og ønsker lykke til på veien, seier Vegard Sævik i Havila.

The Fjords DA har fått svært mye positiv oppmerksomhet, og mottatt flere priser for sine tre innovative fartøy i Vision-klassen. To av disse går på Nærøyfjorden, mens det tredje fartøyet opererer i Oslofjorden. Selskapet har i tillegg aktivitet med to båter i Geiranger og en i Hardanger. John Vonli, som er daglig leder i The Fjords, vil fortsette i stillingen.

Norway’s Best Group eies av:

  • Siva Eiendom Holding (36 prosent)
  • Aurland kommune (31 prosent)
  • Schage Eiendom (23 prosent)
  • Sogn Sparebank (9 prosent)

Om The Fjords

Selskapet ble etablert av Flåm AS (nå Norway’s Best AS) og Fjord1 i 2015, med mål om ta en posisjon innen bærekraftige reiseopplevelser i det vestnorske fjordlandskapet. Selskapet har i dag aktivitet i Nærøyfjorden, Geirangerfjorden, Oslofjorden og Hardangerfjorden.