Siva SF på Arendalsuka 2024:

– En drivkraft for bærekraftig industriell verdiskaping

Gjennom en rekke arrangement og temadialoger vil Siva – Selskapet for industrivekst også i år bidra med kunnskap, kompetanse, innsikt og engasjement under Arendalsuka.

Bilde av bymiljø i Arendal
Arendalsuka/Foto: Mona Hauglid

– Siva er en drivkraft for bærekraftig industriell verdiskaping. Gjennom våre arrangementer ønsker vi å belyse temaer og diskutere hvordan vi kan sikre Norges rolle som en viktig, fremtidig industrinasjon, samtidig som vi ivaretar våre klimaforpliktelser, sier administrerende direktør Jan Morten Ertsaas i Siva.

På tirsdag og onsdag har Siva tre egne arrangementer, samt et fellesarrangement sammen med Zero. Disse foregår på Arendal bibliotek, og vil også bli streamet på Facebook for de som ikke har anledning til å delta fysisk. På torsdag har vi et fellesarrangement med Design og arkitektur Norge (DOGA) i samfunnsteltet i Arendal.

Gjennom våre arrangementer ønsker vi å belyse temaer og diskutere hvordan vi kan sikre Norges rolle som en viktig, fremtidig industrinasjon

- Jan Morten Ertsaas

Tirsdag 13.08.2024

Tema: Hvordan finansiere bærekraftig industriell omstilling? 
Tid: 08:30-09:15
Sted: Arendal bibliotek - auditoriet
Facebookarrangement/streaming

 

Tema: Hvordan få til industriell omstilling uten vesentlige naturinngrep?
Tid: 14:30-15:15
Sted: Arendal bibliotek - auditoriet
Facebookarrangement/streaming

 

Onsdag 14.08.2024

Fra veikart til virkelig industriell skalering 
Tid: 08:30-09:15
Sted: Arendal bibliotek - auditoriet
Facebookarrangement/streaming

 

Taper Norge kampen om fremtidens industri?  Sammen m/ Zero
Tid: 14:30-15:15
Sted: Arendal bibliotek - auditoriet
Facebookarrangement/streaming

 

Torsdag 15.08.2024 (sammen med DOGA)

Grønt industriløft: Gull, grønne skoger og levende lokalsamfunn – kan vi få alt? Sammen m/ DOGA
Tid: 12:30-13:30
Sted: Samfunnsteltet, Arendal
Facebookarrangement

 

Vi gjennomfører i løpet av disse dagene også fire temadialoger med inviterte eksperter i Sivahuset, hvor fokus er på fremtidens industri, digitalisering og automatisering, fremtidens industriparker, samt Norsk katapult Perspektiv 2028. I tillegg vil Siva selvsagt være på flere arrangement som samarbeidspartner og/eller foredragsholder.

Følg oss på sosiale medier for å holde deg oppdatert på våre aktiviteter under Arendalsuka 2024, og engasjer deg i diskusjonen om fremtidens bærekraftige industri!