Mange gode søkere til «Testfasiliteter i distriktene» 

Etter en utlysningsrunde har 23 godt kvalifiserte søkere meldt sin interesse for å etablere katapultnoder under ordningen Norsk Katapult. 

Bildet viser en mann og en dame som har på hjelm. De står inne i en lab.

Siva - Selskapet for industrivekst forvalter ordningen som skal gi norske bedrifter tilgang til utstyr, teknologi og kompetanse, og sikre at de kan teste, verifisere og kvalifisere sine produkter, tjenester og prosesser.  

I tiden fremover skal det etableres en nodestruktur under ordningen, som skal gjøre det enklere for bedrifter i distriktene å få tilgang til testfasiliteter og industriell kompetanse. Dette vil sikre en nasjonal og enda mer tilgjengelig infrastruktur som bidrar til raskere industriell vekst, mer innovasjon og en grønn omstilling i norsk næringsliv. 

Vi har stor tro på at dette blir en kraftfull og god forsterkning til nytte for bedrifter over hele landet.

- Kjersti Veum

Søknadene viser god geografisk spredning og dekker alle katapultområdene; produksjonsteknologi, materialutvikling, digitalisering i praksis, grønne energiløsninger og havnæringer. 

– Aktører i Sivastrukturen er godt representert, men vi har også mottatt søknader fra flere nye miljøer. Dette viser bred interesse og engasjement for å styrke den industrielle utviklingen i distriktene sier fagleder for team katapult i Siva, Kjersti Veum. 

Siva planlegger å etablere mellom fem og ti katapultnoder. Hvem som får tildeling, skal være klart i løpet av august 2024. 

– Prosessen videre blir spennende, og vi har stor tro på at dette blir en kraftfull og god forsterkning til nytte for bedrifter over hele landet, avslutter Veum.