Prestisjefylt prosjekteringssertifikat

Siva har mottatt prosjekteringssertifikatet BREEAM Outstanding fra Grønn byggalianse i forbindelse med byggingen av det fjerde og siste byggetrinnet av Forskningsparken i Tromsø.

Bildet viser en skisse av et bygg
Illustrasjon byggetrinn 4 Forskningsparken Tromsø.

BREEAM Outstanding er det høyest oppnåelige nivået innen bærekraftssertifisering for bygg, og dermed en betydelig milepæl i prosjektet og i Siva sitt arbeid med bærekraftig bygging og innovasjon.

Forskningsparken i Tromsø utvides med 13.000 kvadratmeter som skal integreres med den eksisterende bygningsmassen. Dette blir verdens nordligste BREEAM-NOR Outstanding-sertifiserte bygg, og Siva - Selskapet for industrivekst setter dermed en ny standard for miljøambisjoner i regionen.

Denne anerkjennelsen er et bevis på vår sterke forpliktelse til bærekraft og miljøvennlig utvikling

- Steinar Jørstad

For å oppnå sertifiseringen kreves det at prosjektet velger de mest bærekraftige løsningene gjennom hele utviklingsprosessen, og at alle vurderinger og beslutninger dokumenteres. Prosjektet har lagt stor vekt på å implementere nye og innovative løsninger for å minimere klima- og miljøpåvirkningen.

– Siva kobler aktiv næringspolitikk og grønn omstilling, og denne anerkjennelsen er et bevis på vår sterke forpliktelse til bærekraft og miljøvennlig utvikling. Byggetrinn fire av Forskningsparken Tromsø er et eksempel på hvordan Siva utfordrer og samarbeider med bransjen for å bane vei mot morgendagens løsninger. Vi ser frem til å fortsette det gode arbeidet og sette nye standarder for fremtidige byggeprosjekter, sier Steinar Jørstad, direktør eierskap og eiendom i Siva.