Siva sentral i regjeringens grønne industriløft 2.0 

Regjeringen presenterte i dag Veikart 2.0 for Grønt industriløft og foreslår 1 milliard kroner i økt investeringskapital til Siva. Pengene vil stimulere til grønn industrivekst i Norge.  

- Dette tar vi som en tillitserklæring. Regjeringen har høye ambisjoner, og Siva er et nødvendig, riktig og viktig verktøy for å nå målsettingen om kutt i utslipp og skape ny konkurransedyktig industri i Norge. Siva investerer i bærekraftige industriområder og industribygg som markedet ikke klarer å løfte alene. Når tiden er riktig, realiserer vi verdiene for å gjenbruke investert kapital og kompetanse i nye industriprosjekter. Økt investeringskapital setter oss i stand til å løfte flere og større prosjekt. Med dette vil vi bidra til å øke tempoet i omstillingen av norsk industri, sier Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Siva.

Når Siva investerer i nye industribygg, søker vi alltid et samarbeid med private aktører.

- Ved å kombinere egenkapital med lånefinansiering, kan Siva med 1 milliard kroner i økt egenkapital løfte prosjekter på 2 milliarder kroner eller mer hvis vi investerer sammen med private aktører. Slik skaper vi størst mulig verdi for samfunnet, sier Lise Bartnes Aalberg, eiendomsdirektør i Siva.

Dette tar vi som en tillitserklæring. Regjeringen har høye ambisjoner, og Siva er et nødvendig, riktig og viktig verktøy for å nå målsettingen om kutt i utslipp og skape ny konkurransedyktig industri i Norge.

- Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Siva

Regjeringen satser også tydelig på manufacturing-industrien i Norge

Skal nye og eksisterende produksjonsbedrifter lykkes internasjonalt, må de produsere smart og grønt. For å lykkes, må bedriftene teste og optimalisere produkt og produksjonsmetode under reelle forhold før de gjør store investeringer i verdikjeder og produksjonsutstyr.
- Med katapult-senteret Manufacturing Technology på Raufoss, har Norge allerede en åpen arena for utvikling og test av nye, bærekraftige produksjonsløsninger. Årlig drar mer enn 150 bedrifter nytte av ekspertisen og erfaringen til 350 industrielle eksperter som er tilgjengelig i katapult-senteret. Katapulten på Raufoss er del av en nasjonal testinfrastruktur. Gjennom denne testinfrastrukturen bidrar Siva med å få opp en kostnadseffektiv og bærekraftig eksport, sier Gaute Moldestad, direktør industri.

Bakgrunn og case grønne industriprosjekter

Siva er en viktig partner for nye grønne industriprosjekter over hele landet. Det grønne skiftet, økt usikkerhet og sterk internasjonal konkurranse om nye industrietableringer, øker kapitalbehovet betydelig. Henvendelser til Siva øker i antall, størrelse og kompleksitet. Det signaliserer et tydelig behov fra markedet, men også en sterk vilje til å satse på ny og bærekraftig industri.

Eksempler på hvordan Siva jobber:

Arendal, Morrow Batteries ASA

Illustrasjon Morrow fra Veidekke Logistikkbygg

Siva investerer sammen med Morrow i batterifabrikk 1 i Eyde Energipark i Arendal i Agder fylke. Prosjektet er viktig for utvikling av en nasjonal batteriverdikjede i tråd med regjeringens satsning.

Skjervøy, Moen Power AS 

Illustrasjon verftsbygg Skjervøy

Siva investerer i nytt verftsbygg på Skjervøy i Troms og Finnmark fylke for en gruppering med Moen Gruppen AS i spissen. Prosjektet er viktig for å utvikle leverandørindustrien for den blå næringen i regionen og er i tråd med regjeringens satsning innen Maritim industri. Ferdigstilles juni 2024.

Drag, The Quartz Corp AS

Bildet viser et dronefoto av produksjonslokale på Drag i Nordland
Foto: Petter Staal, The Quartz Corp AS

Siva investerte i 2019 i nytt industribygg for The Quartz Corp AS på Drag i Nordland fylke. Prosjektet var viktig for å utvikle prosessindustrien og utvinning av ultraren kvarts, som er en kritisk råvare i den teknologiske utviklingen. I disse dager jobber TQC i egen regi med en utvidelse og dobling av kapasitet.

Senja – Finnfjord AS

Skisse utvidelse Finnfjord

Siva investerte i 2012 i nytt servicebygg for Finnfjord AS i Senja i Troms og Finnmark fylke. Det nye bygget ble oppført samtidig som Finnfjord investerte i sin nye energigjenvinnings-sentral, helt nødvendige investering for å videreutvikle og omstille virksomheten for bærekraftig vekst. Siva jobber i dag med videre utvikling og utvidelse av servicebygg.

 

Velg visning

Ledelse

Industriutvikling

Innovasjonsprogram og industrielle testfasiliteter

Eierskap og eiendom

Økonomi og virksomhetsstyring

Strategi og samfunnskontakt

Beklager, vi fant ingen ansatte med ditt søkeord. Kanskje du kan prøve et annet?