Siva investerer i nytt verftsbygg i Nord-Troms 

Siva har inngått avtale med MOEN-Gruppen med partnere om oppføring av et nytt verftsbygg i Skjervøy kommune i Nord-Troms. Skjervøy er den største havbrukskommunen i Nord-Norge. Dette er et direkte svar på Leverandørutvikling Havbruk Nord sitt prosjekt, som har pekt på et sterkt behov for et nytt verfts- og servicetilbud til fiskeri- og havbruksnæringen i Troms og Finnmark

Bildekollage hvor det ene er et dronebilde over en industritomt og det andre viser en illustrasjon av en hall
Dronebilde viser industritomten og til høyre en illustrasjon av en hall tegnet inn på tomten.

Skjervøy har lange tradisjoner for verftsindustri og vi er veldig fornøyde med at Olsens Verft og Moen-Gruppen i fellesskap tar disse tradisjonene videre ved å etablere seg på Skjervøy, sier ordfører Ørjan Albrigtsen.  

Skjervøy kommune har tilrettelagt for dette gjennom regulert og opparbeidet et næringsareal på 40 dekar med infrastruktur for videre utbygging. Det er MOEN-Gruppen og Olsens Verft som står bak prosjektet. Siva vil eie det nye verftsbygget gjennom Siva Skjervøy Eiendom AS. Verftet skal bygge, utruste, reparere og vedlikeholde båter og skip. Bygget vil bli en 30 meter høy slipphall på 2.100 kvadratmeter, med tilhørende kontorer, garderober, kantine, og en samlet grunnflate på 2.850 kvadratmeter. Siva sin investering i prosjektet er på ca. 100 millioner kroner. 

Profilbilde mann
Kristian Strømmen, investeringssjef Eiendom i Siva

 – Dette er et prosjekt som Siva har stor tro på. MOEN-Gruppen og Olsens Verft har i samarbeid med Siva-partner Halti Næringshage og Leverandørutvikling Havbruk Nord (LHN) utviklet prosjektet. Skjervøy kommune har vært offensive og tilrettelagt for etablering ved å regulere Sandøra industriområde før Moen-Gruppen og Siva fattet et vedtak, sier Kristian Strømmen, investeringssjef Eiendom i Siva. 

Skjervøy er den dominerende sjømatkommunen i Nord-Troms og den største havbrukskommunen i Nord-Norge. Sjømatproduksjonen i Nord-Troms tilsvarer over 1,4 millioner måltider pr. dag. I fylkesplanen for Troms (2014-2025) er kommunen utpekt som senteret for maritime funksjoner. 

Skjervøy kommune har allerede begynt klargjøringen av et 185 dekar stort nytt næringsareal i Sandøra-område, hvor ca. 40 dekar er satt av for verftet. Kommunen har knyttet seg til DOGAs innovasjonsprogram «Gnist» for bærekraftig steds- og næringsutvikling og jobber målrettet mot å utvikle et sirkulært økosystem i utvidelsen av Sandøra. 

Større planer for utvikling av området

Industriområdet skal i fremtiden og fylles med relevante virksomheter for å utfylle verftstilbudet. MOEN-Gruppen vil bygge et «maritimt kjøpesenter», etter modell fra Purkholmen Industripark i Rørvik.

– Etableringen skjer som en følge av det svært gode samarbeidet med Olsens Verft, regionalt næringsliv og – ikke minst – Skjervøy kommune med ordfører Ørjan Albrigtsen i spissen. Jeg tror vi har vært vitne til norgesrekord i reguleringsarbeid, sier Paul Ingvar Dekkerhus, administrerende direktør i Moen Verft.

Han er administrerende direktør for 100-årige MOEN Verft, som nå bygger verdens første hydrogendrevne servicefartøy for havbruksnæringen. MOEN-Gruppen, som er ledende på utleie av lavutslippsfartøyer og gjenvinning av plast fra fiskeri- og havbruksnæringen, tar både kompetanse og tjenester med seg til Skjervøy.

– Etableringen i Skjervøy svarer opp behovene som fiskeri- og havbruksnæringen i Troms og Finnmark har for vedlikehold, reparasjoner og grønn omstilling. Vi er svært fornøyde med at Siva aktivt er med på den viktige satsingen på blå sektor i nord, sier konsernsjef Harry Bøe i MOEN-Gruppen.

Selskapets verftshistorie strekker seg tilbake til 1923 og driver i dag også et utleiekonsept som gir havbruksnæringa tilgang til bærekraftige hybridelektriske fartøyer. Fartøyene reduserer klimautslipp og lokal forurensning betydelig. MOEN-Gruppen vil kunne tilby denne kompetansen og service av tilsvarende fartøy ved verftet på Skjervøy. 

Samarbeidspartner Olsens Verft har eksistert like lenge og er et mekanisk verksted som utfører reparasjoner og ombygging av arbeidsbåter, fiske -og oppdrettsbåter samt klassifisering av fiske- og oppdrettsbåter. 

En omfattende kartlegging og analyse av norsk verftsindustri, gjennomført av Menon Economics i 2021, viser at mindre nybygg- og reparasjonsverft med fokus på havbruk og fiskeri har klart seg godt gjennom de siste ti årene. De har hatt positiv vekst og relativt god lønnsomhet. Nøkkelen til bærekraften har vært nærhet og tillit mellom aktører i den maritime klyngen, norsk arbeidskultur og flate organisasjoner, spesialisert kompetanse mot skreddersøm og prototyper og klyngebasert innovasjon med verftene som nav i innovasjonsprosessene. 

Den gode jobben som er gjort av MOEN-Gruppen, Olsens Verft, Halti Næringshage, LHN og Skjervøy kommune gjør at Siva har tro på at et nytt verft på Sandøra Øst er et godt prosjekt som vil bidra til å styrke verdikjeden fiskeri og havbruk i regionen. Derfor ønsker Siva å bidra for å få prosjektet realisert.  

- Det er svært gledelig at Siva skal være med på å investere i et industribygg her på Skjervøy. Det har stor betydning for etableringen og utviklingen av et maritimt kjøpesenter på Sandøra. Denne etableringen har vi jobbet med i mange år og vi tror at dette kan være starten på et nytt industrieventyr i Nord-Norge, avslutter ordfører Albrigtsen.  

Kontaktinformasjon:
Ørjan Albrigtsen, ordfører, Skjervøy kommune, tlf. 47 01 36 62
Kristian Strømmen, investeringssjef Eiendom, Siva, 95 48 26 47 

FAKTA

  • Skjervøy er den ledende sjømatkommunen i Nord-Troms og den største havbrukskommunen i Nord-Norge.
  • Skjervøy har kun 1,7 prosent av befolkningen i Troms, men 8 prosent av fylkets registrerte sysselsetting innen fiske, fangst og akvakultur og 16 prosent innen næringsmiddelindustri (inkludert mottak/slakterier) Kilde: SSB, 2021.
  • Verftet, som skal bygges på Sandøra industriområde og ferdigstilles i 2024, er på 2.850 kvadratmeter
  • MOEN-Gruppen AS og Olsens Verft AS samarbeider om etableringen av et driftsselskap (OMV) for bygget.
  • Siva skal minimum ha en eierandel på 67 prosent i det nye verftsbygget.
  • OMV har utviklet prosjektet i samarbeid med Skjervøy kommune, Halti Næringshage og Leverandørutvikling Havbruk Nord.
  • LHN er et nasjonalt Siva-prosjekt i samarbeid med Troms og Finnmark fylkeskommune. Nettverket består av over 70 leverandørbedrifter, ti oppdrettsselskap, fem næringshager samt kunnskapsmiljøer som UiT Norges arktiske universitet, Nofima, Norce og SINTEF.