Bygger ny fabrikk på Drag

Med støtte fra Siva og Enova bygges ny fabrikk for The Quartz Corporation (TQC) på Drag i Nordland.  Det sikrer 15-20 nye arbeidsplasser og fortsatt verdiskaping i Norge.

Bildet viser et dronefoto av produksjonslokale på Drag i Nordland
Foto: Petter Staal, The Quartz Corp AS

– Dette er en investering som bidrar til å styrke industrivirksomhet i Norge. Vi har stor tro på satsingen på Drag, sier Lise Bartnes Aalberg, direktør for eiendom i Siva.

Siva investerer i nytt produksjonsbygg til en verdi av 60 millioner kroner. Det nye produksjonsbygget dimensjoneres slik at det kan utvides med flere ovner i framtiden.

Gjør produksjonen grønnere

Enova har bevilget 19,6 millioner til et prosjekt som skal gjøre produksjonen ved TQC grønnere. Det tas sikte på betydelig energisparing i produksjonen ved anlegget, og Enova har stor tro på at den valgte teknologien kan utbres også på verdensbasis.

De offentlige virkemidlene bidrar til at TQC kan videreutvikle virksomheten på Drag med en teknologi som er mer konkurransedyktig, fremtidsrettet og bærekraftig. Det gir redusert påvirkning av miljø, betydelig lavere energiforbruk og redusert bruk av kjemikalier.

Bildet viser et dronefoto av produksjonslokale på Drag i Nordland
Foto: Petter Staal, The Quartz Corp AS

TQC skal selv investere 90-100 millioner kroner i prosessutstyr som er et betydelig løft for virksomheten.

Fabrikksjef Cato Lund og konserndirektør Magnus Singh i TQC forteller til Avisa Nordland at utbyggingen på Drag kan gjennomføres takket være at det i Norge både finnes et virkemiddelapparat og naturgitte forutsetninger som vannkraft.

Selger dyrt til Kina

– Vi forsøker å selge våre produkter dyrest mulig til Kina, smiler Lund og Singh i intervjuet med Avisa Nordland.

Den rene kvartsen fra Drag brukes i optikk, produksjon av solcellepanel og som komponenter i mobiltelefoner og datamaskiner. Det er sterkt økende etterspørsel etter ultrarent kvarts (UHPQ), som er en betydelig høyere renhet enn det som i dag leveres. Teknologien er testet ved et pilotanlegg i Tyskland, og skal nå benyttes i fullskala på Drag.

- Dette er en investering som bidrar til å styrke industrivirksomhet i Norge. Vi har stor tro på satsingen på Drag, sier Lise Bartnes Aalberg, direktør for eiendom i Siva

– Vi tilrettelegger fabrikken slik at det vil være forholdsvis enkelt å utvide produksjonen dersom etterspørselen skulle tilsi det. Testproduksjonen vil starte i løpet av sommeren 2020, opplyser Lund til Avisa Nordland.

TQC har i dag gruvevirksomhet og semiprosessering i USA, og videreforedling på Drag i Nordland. De har nå utviklet en ny teknologi for produksjon av betydelig mer høyverdig og renere kvarts, og vil etablere et nytt anlegg for dette.