Herøya får sin første gründerbedrift

Bare fire uker etter oppstart av den nye industri-inkubatoren Proventia på Herøya er den første gründerbedriften inne. Dette er Grenland Energy, som satser på batteriteknologi til skip og offshore.  (mer…)

Rekefabrikken som ble en moderne marin biopark

SIVA har brukt 87 millioner kroner på å forvandle en gammel rekefabrikk til et moderne test- og produksjonssenter for biotekbedrifter. 27. august ble senteret i Kaldfjorden utenfor Tromsø offisielt åpnet av Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen. (mer…)

Handlegater eller kunnskapssentra?

Hvordan kan staten som finansforvalter bidra til økt innovasjon og industriutvikling, spør tidligere SIVA-direktør Harald Kjelstad i en kronikk i Adresseavisen 21.08.2013. Les kronikken i sin helhet på SIVAs hjemmesider. (mer…)

Til Hamar med gründerbedrift

Dream big, start small! er Antoinette Bottis motto. Selv startet hun på kjøkkenbenken, men med god hjelp fra Hedmark Kunnskapspark og Kvinnovasjon jobber nå 75 kvinner på Elfenbenskysten med å dyrke ingefær til hennes bedrift. (mer…)

Felles innsats for flere vekstkraftige teknologibedrifter

I 30 år har nyskapingsprogrammet Take-Off koblet gründere, forskningsmiljøer og studenter ved NTNU i Trondheim. Take-Off har blant annet bidratt til etablering av flere hundre teknologibaserte bedrifter og økt entreprenørskapskompetansen hos studentene. (mer…)

Lederskifte i SIVA

5. august 2013 begynte Erik Haugane som ny administrerende direktør i SIVA. Dette er en stor hendelse, det er faktisk 25 år siden sist det var lederskifte og Harald Kjelstad tiltrådte. (mer…)

Regjeringen lanserte næringsmelding

Stortingsmeldingen “Mangfold av vinnere” ble presentert fredag 7. juni på Handelshøyskolen BI. Den gir en oversikt over norsk næringsliv i dag, og det er samlet innspill fra bedrifter over hele landet. Både industrien og SIVAs innovasjonsnettverk vies betydelig oppmerksomhet i meldingen. (mer…)