Herøya får sin første gründerbedrift

Bare fire uker etter oppstart av den nye industri-inkubatoren Proventia på Herøya er den første gründerbedriften inne. Dette er Grenland Energy, som satser på batteriteknologi til skip og offshore. 

– Nå er vi er i gang, sier daglig leder Morten Braatø i Proventia.

Siden oppstarten i november 2012 har de hatt suksess med nye kunder og oppdrag underveis. Nå bygger de sin første pilotleveranse for ABB i en hall i Herøya Industripark.

– Uten bra betingelser og hjelp fra Herøya Industripark, Vekst i Grenland og Innovasjon Norge i oppbyggingen av selskapet hadde det ikke vært noen gründerhistorie å fortelle, mener daglig leder i Grenland Energy, Roman Stoiber. Gründerbedriften er nå klar for å ta selskapet over i en ny fase i samarbeid med industri-inkubatoren.

Les også: Gründere tar batteribølgen for båter

God timing

Og Proventia er klar for å ta imot gründerbedrifter. – Vi har alltid hatt god ’timing’, smiler gründerne fornøyd. De flytter inn i Proventias kontorfelleskap og får tilgang til industri- og forretningskompetanse samt nettverk.

Tar opp bedrifter nå

Ifølge Morten Braatø har Proventia ambisjoner om å bygge et sterkt gründermiljø ved å ta opp om lag fem bedrifter i året. Han ser for 10-15 bedrifter inne til enhver tid på lengre sikt.

– Vi er spesielt glade for å komme raskt i gang med første gründerbedrift, forteller han, og legger til: Vi er til både for gründere og for etablerte bedrifter. Det som skiller oss fra etablererkontor og Vekst i Grenland er at vi er selektive og engasjerer oss tungt i den enkelte bedrift, også på eiersiden, mens bedriften er i inkubatoren.

Grenland Energy er dermed i startgropa for et solid partnerskap for videre utvikling av en bærekraftig industriell løsning.

Stort potensiale

Grenland Energy
Grenland Energy

Markedet for batteridrevne båter er i den spede startfasen. Den første kommersielle applikasjonen vil sannsynligvis komme i 2014, og opptrapping skje i 2015-16. Gründerne ser muligheter for et betydelig kommersielt marked.

– Om tre år skal vi være et kjent navn  på unike store høyeffekt batterier og levere flere hylleløsninger tilpasset kundens behov for enten ’Ferrari’ eller ’lastebil’, forteller gründerne engasjert.

Morten Braatø er nå rundt i regionen og presenterer industri-inkubatoren for mange ulike miljøer, blant annet på Klosterøya. – Jeg møter stor interesse, og håper vi etterhvert får et godt tilfang av forespørsler om opptak i inkubatoren, understreker han.

Les mer hos proventia.no

Kilde: Herøya Industripark

Flere artikler

  • Et betydelig løft for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram

    En nasjonal evaluering av Sivas til sammen 75 operatører innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet har resultert i nye og mer effektive tilskuddsmodeller. I tillegg økes de samlede programtilskuddene med 15 %, og innsatsen overfor inkubatorer og næringshager med et betydelig potensiale til å bidra til ytterligere vekst og utvikling i norsk næringsliv forsterkes.

  • Nytt styre i Siva

    Sverre Narvesen ble utnevnt som konstituert styreleder i Siva på et ekstraordinært foretaksmøte fredag 22. juni.

  • Utlysninger klynger 2018

    Norwegian Innovation Clusters inviterer til opptak av klynger innenfor Arena og NCE og til forlengelse av pågående Arena-klynger i en nasjonal konkurranse. Programmet Norwegian Innovation Clusters eies og drives i felleskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. I 2018 gjennomfører programmet en ny utlysning med sikte på godkjenning av nye klynger som skal få støtte […]