Rekefabrikken som ble en moderne marin biopark

SIVA har brukt 87 millioner kroner på å forvandle en gammel rekefabrikk til et moderne test- og produksjonssenter for biotekbedrifter. 27. august ble senteret i Kaldfjorden utenfor Tromsø offisielt åpnet av Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen. (mer…)

Handlegater eller kunnskapssentra?

Hvordan kan staten som finansforvalter bidra til økt innovasjon og industriutvikling, spør tidligere SIVA-direktør Harald Kjelstad i en kronikk i Adresseavisen 21.08.2013. Les kronikken i sin helhet på SIVAs hjemmesider. (mer…)

Til Hamar med gründerbedrift

Dream big, start small! er Antoinette Bottis motto. Selv startet hun på kjøkkenbenken, men med god hjelp fra Hedmark Kunnskapspark og Kvinnovasjon jobber nå 75 kvinner på Elfenbenskysten med å dyrke ingefær til hennes bedrift. (mer…)

Felles innsats for flere vekstkraftige teknologibedrifter

I 30 år har nyskapingsprogrammet Take-Off koblet gründere, forskningsmiljøer og studenter ved NTNU i Trondheim. Take-Off har blant annet bidratt til etablering av flere hundre teknologibaserte bedrifter og økt entreprenørskapskompetansen hos studentene. (mer…)

Lederskifte i SIVA

5. august 2013 begynte Erik Haugane som ny administrerende direktør i SIVA. Dette er en stor hendelse, det er faktisk 25 år siden sist det var lederskifte og Harald Kjelstad tiltrådte. (mer…)

Regjeringen lanserte næringsmelding

Stortingsmeldingen “Mangfold av vinnere” ble presentert fredag 7. juni på Handelshøyskolen BI. Den gir en oversikt over norsk næringsliv i dag, og det er samlet innspill fra bedrifter over hele landet. Både industrien og SIVAs innovasjonsnettverk vies betydelig oppmerksomhet i meldingen. (mer…)

Blir mer attraktiv for investorer

I samarbeid med Seed Forum arrangerer SIVA for første gang kurs som gjør gründere mer attraktive for potensielle investorer. Kurset er praktisk retta og skal gi forretningsutviklere trening i pitching. Med klare og tydelige presentasjoner kan man oppnå best mulig resultat, mener SIVAs samarbeidspartner Seed Forum. (mer…)

Kulturnæringene skal satses på

Regjeringens nye handlingsplan for kulturnæringene ”Fra gründer til kulturbedrift” skal bidra til økt verdiskaping og eksport i kulturnæringene.

Regjeringen trekker fram både Tindved kulturhage, Filmfabrikken på Røstad og Stemmebutikken til kvinnovasjon-gründer Gudrun Ramfjord Rabe som gode eksempler. (mer…)