Trenger du hjelp med forretningsmodellen?

Siva inngår nasjonal samarbeidsavtale med CONNECT Norge.

Samarbeidet gir inkubatorer i Siva-nettverket tilgang på CONNECTs nasjonale og internasjonale kompetansenettverk for forretningsutvikling.

Raskere kommersialisering

CONNECT er en non-profit medlemsorganisasjon med formål å bidra til raskere kommersialisering av bedrifter. Dette ivaretas blant annet gjennom konseptet CONNECT Springbrett® som syretester bedriftenes forretningsstrategier og gir bedriftene bedre forståelse av egen forretningsmodell.

Den nysignerte avtalen med Siva innebærer at CONNECT skal forberede og gjennomføre arrangement for bedrifter tilknyttet Sivas inkubatorer og innovasjonsselskaper. I samarbeid med Siva skal CONNECT bidra til utvikling av nye konsepter for å fremme innovasjon og kobling av oppstartsbedrifter og entreprenører mot eksisterende næringsliv og private investorer.

Jon JohansenFor mer informasjon:

Jon Johansen
Programdirektør
Telefon: 951 49 772
Epost: jon.johansen@siva.no

 

Følg oss: Siva på Facebook
Følg oss: Siva på Twitter

Flere artikler

  • Et betydelig løft for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram

    En nasjonal evaluering av Sivas til sammen 75 operatører innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet har resultert i nye og mer effektive tilskuddsmodeller. I tillegg økes de samlede programtilskuddene med 15 %, og innsatsen overfor inkubatorer og næringshager med et betydelig potensiale til å bidra til ytterligere vekst og utvikling i norsk næringsliv forsterkes.

  • Nytt styre i Siva

    Sverre Narvesen ble utnevnt som konstituert styreleder i Siva på et ekstraordinært foretaksmøte fredag 22. juni.

  • Utlysninger klynger 2018

    Norwegian Innovation Clusters inviterer til opptak av klynger innenfor Arena og NCE og til forlengelse av pågående Arena-klynger i en nasjonal konkurranse. Programmet Norwegian Innovation Clusters eies og drives i felleskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. I 2018 gjennomfører programmet en ny utlysning med sikte på godkjenning av nye klynger som skal få støtte […]