Trenger du hjelp med forretningsmodellen?

connect_norge_logo

Siva inngår nasjonal samarbeidsavtale med CONNECT Norge.

Samarbeidet gir inkubatorer i Siva-nettverket tilgang på CONNECTs nasjonale og internasjonale kompetansenettverk for forretningsutvikling.

Raskere kommersialisering

CONNECT er en non-profit medlemsorganisasjon med formål å bidra til raskere kommersialisering av bedrifter. Dette ivaretas blant annet gjennom konseptet CONNECT Springbrett® som syretester bedriftenes forretningsstrategier og gir bedriftene bedre forståelse av egen forretningsmodell.

Den nysignerte avtalen med Siva innebærer at CONNECT skal forberede og gjennomføre arrangement for bedrifter tilknyttet Sivas inkubatorer og innovasjonsselskaper. I samarbeid med Siva skal CONNECT bidra til utvikling av nye konsepter for å fremme innovasjon og kobling av oppstartsbedrifter og entreprenører mot eksisterende næringsliv og private investorer.

Jon JohansenFor mer informasjon:

Jon Johansen
Programdirektør
Telefon: 951 49 772
Epost: jon.johansen@siva.no

 

Følg oss: Siva på Facebook
Følg oss: Siva på Twitter