Klampen i bånn for nyskaping

Espen Susegg er konstituert adm. dir. i Siva.
Espen Susegg er konstituert adm. dir. i Siva.

Sivas nye sjef bretter opp ermene og gir full gass inn i 2015. – Vi har ikke mistet tempo og handlekraft som følge av lederbytte, sier konstituert adm. dir. Espen Susegg.

I starten av desember ble det kjent at Sivas administrerende direktør Erik Haugane valgte å forlate selskapet ved utgangen av året. De to siste ukene har ledelsen og styret kartlagt situasjonen og konkludert med at lederskiftet får minimale konsekvenser for Sivas videre arbeid for innovasjon og næringsutvikling.

– Jeg er på mange måter «gammelt nytt» i Siva og i Sivas nettverk, og det å holde fast på kursen som er satt sammen med eier, styre og organisasjonen er overordnet viktig i inngangen av det nye året, forteller Espen Susegg som konstitueres i stillingen som administrerende direktør fra 1. januar 2015.

Avtroppende direktør Erik Haugane overleverer stafettpinnen til Espen Susegg.
Avtroppende direktør Erik Haugane overleverer stafettpinnen til Espen Susegg.

– Det siste året har Siva satset på kompetansebygging i egen organisasjon og tatt en rekke offensive grep. Vi har ambisiøse planer for hvordan Siva fremover skal være en premissleverandør for innovasjon og utvikling i norsk næringsliv, sier Susegg.

Økt globalisering og hardere konkurranse

Siva ønsker å bidra til at gründere, næringsliv og akademia samler kreftene og samarbeider bedre enn i dag. Ved å samle innovasjonsmiljøene i større grad vil konkurransekraften og innovasjonsevnen øke. Susegg mener den siste tidens økonomiske turbulens som følge av fall i oljeprisen og kostnadskutt på norsk sokkel øker betydningen av at Siva lykkes med sitt arbeid for å fornye norsk økonomi og verdiskaping.

– Økt globalisering og hardere konkurranse gjør at man må skape flere synergier og samarbeide bedre for å nå regjeringens mål om å gjøre Norge best i Europa på innovasjon, sier Susegg.

Dette støttes av Sivas innovasjonsdirektør Ola Borten Moe, som forteller at selskapet allerede høster frukter av den nye strategien.

Ola Borten Moe er direktør for Innovasjon i Siva
Ola Borten Moe er direktør for Innovasjon i Siva

– På Røros gjennomfører de nå en betydelig utvidelse av næringshagen slik at den dekker hele fjellregionen. Flere får derfor ta del i tilbudet samtidig som kapasiteten og kompetansen i næringshagen øker. Dette er en vinn-vinn-situasjon. Vi har også tatt initiativ til å samle innovasjonsmiljøene i Trondheim og støttet opp om en pågående konsolidering i Gudbrandsdalen. Jeg tror det kommer flere eksempler som disse, sier innovasjonsdirektøren.

I oktober ble det kjent at Siva la 30 millioner på bordet for å styrke sitt bidrag til utvikling av oppstartsselskaper. Mange inkubatorer opplever nå økt ressurstilgang som en konsekvens av Sivas satsing på dette i år.

– Dette gir god effekt hos våre partnere ute i nettverket. Neste år vil se på mulighetene for å løfte og utvikle næringshagene på en lignende måte, sier Borten Moe.

Følg oss: Siva på Facebook
Følg oss: Siva på Twitter