Norske bedrifter søkes til internasjonalt innovasjonssamarbeid

Sivas prosjekt i Murmansk åpner nye muligheter for norsk næringsliv. 

Målet med prosjektet er å finne bærekraftige bedrifter i Norge og i Nordvest-Russland som er motiverte for samarbeid men trenger hjelp til å komme i gang. Dette kan være bedrifter som har behov for ny teknologi, omorganisering, nye markedskanaler eller ny tilnærming til eksisterende forretningsdrift.

Norske bedrifter som søker internasjonalisering kan også ha nytte av kontakt med de utvalgte russiske bedriftene i programmet. Slike samarbeid kan gi tilgang til råvarer, arbeidskraft, teknologi og adgang til det russiske markedet.

Utvelgelse av kvalifiserte norske bedrifter skjer fortløpende: Klikk her for mer informasjon og søknad om deltakelse.

Kontaktpersoner:

Alma KarabegAlma Karabeg
Internasjonal rådgiver
Tlf: +47 481 81 033
Epost: alma.karabeg@siva.no

 

 

Sergey ShuvalovSergey Shuvalov
Internasjonal rådgiver
Tlf: +47 920 29 035
Epost: sergey.shuvalov@siva.no

 

Flere artikler

  • Et betydelig løft for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram

    En nasjonal evaluering av Sivas til sammen 75 operatører innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet har resultert i nye og mer effektive tilskuddsmodeller. I tillegg økes de samlede programtilskuddene med 15 %, og innsatsen overfor inkubatorer og næringshager med et betydelig potensiale til å bidra til ytterligere vekst og utvikling i norsk næringsliv forsterkes.

  • Nytt styre i Siva

    Sverre Narvesen ble utnevnt som konstituert styreleder i Siva på et ekstraordinært foretaksmøte fredag 22. juni.

  • Utlysninger klynger 2018

    Norwegian Innovation Clusters inviterer til opptak av klynger innenfor Arena og NCE og til forlengelse av pågående Arena-klynger i en nasjonal konkurranse. Programmet Norwegian Innovation Clusters eies og drives i felleskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. I 2018 gjennomfører programmet en ny utlysning med sikte på godkjenning av nye klynger som skal få støtte […]