Norske bedrifter søkes til internasjonalt innovasjonssamarbeid

Sivas aktiviteter i Nordvest Russland er sentrert rundt Polarstjerna Innovasjonssenter.
Sivas aktiviteter i Nordvest-Russland er sentrert rundt Polarstjerna Innovasjonssenter.

Sivas prosjekt i Murmansk åpner nye muligheter for norsk næringsliv. 

Målet med prosjektet er å finne bærekraftige bedrifter i Norge og i Nordvest-Russland som er motiverte for samarbeid men trenger hjelp til å komme i gang. Dette kan være bedrifter som har behov for ny teknologi, omorganisering, nye markedskanaler eller ny tilnærming til eksisterende forretningsdrift.

Norske bedrifter som søker internasjonalisering kan også ha nytte av kontakt med de utvalgte russiske bedriftene i programmet. Slike samarbeid kan gi tilgang til råvarer, arbeidskraft, teknologi og adgang til det russiske markedet.

Utvelgelse av kvalifiserte norske bedrifter skjer fortløpende: Klikk her for mer informasjon og søknad om deltakelse.

Kontaktpersoner:

Alma KarabegAlma Karabeg
Internasjonal rådgiver
Tlf: +47 481 81 033
Epost: alma.karabeg@siva.no

 

 

Sergey ShuvalovSergey Shuvalov
Internasjonal rådgiver
Tlf: +47 920 29 035
Epost: sergey.shuvalov@siva.no