Utforsker nye metoder for gründerutvikling

StartupLab mottar 7,5 millioner i ekstra støtte fra Siva de neste tre årene.
StartupLab mottar 7,5 millioner i ekstra støtte fra Siva de neste tre årene.

Siva legger 30 millioner på bordet for å øke innovasjonskraften i oppstartsmiljøer. – Målet vårt er at Norge skal være blant de mest innovative landene i Europa, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Siva har valgt ut åtte innovasjonsmiljø til å utvikle nye metoder for oppstartsveiledning. Disse skal bidra til økt produksjon, høyere kvalitet og nye verktøy for utvikling av oppstartbedrifter. De gode ideene skal foredles raskere og gjøres mer attraktive for investorer.

Satsingen har stor betydning for innovasjonsmiljøene, blant annet for StartupLab som holder til i Forskningsparken i Oslo.

­– Dette gir oss mulighet til å realisere ideer vi har hatt på blokka lenge, men ikke hatt råd til å utvikle. Vi sikter nå internasjonalt og har som mål å lage den beste inkubatoren i Europa, sier partner i StartupLab Tor Bækkelund.

Næringsminister Monica Mæland mener Sivas nye satsing bidrar til å styrke infrastrukturen for innovasjon. Foto: Christine Spersrud Haug / NFD
Næringsminister Monica Mæland mener Sivas nye satsing bidrar til å styrke infrastrukturen for innovasjon. Foto: Christine Spersrud Haug / NFD

Flere skal lykkes

– Gjennom forskning og innovasjon skaper vi morgendagens arbeidsplasser. Regjeringa vil løfte konkurransekraften til næringslivet, forteller næringsminister Monica Mæland, som er svært fornøyd med tiltaket.

– ­Siva håndterer en viktig del av infrastrukturen for innovasjon. Flere tusen gründere og mindre selskaper er tilknyttet Siva gjennom det nasjonale inkubasjons- og næringshageprogrammet. Denne ekstrasatsingen skal være med på å stimulere til økt innovasjonsevne i hele landet og heve kvaliteten ytterligere. Jeg håper det fører til at enda flere oppstartere og nyskapere får den hjelpen og faglige støtten de trenger for å lykkes, sier Mæland.

Effektiv bruk av statlige virkemidler

Siva har øremerket 30 millioner kroner til satsingen. Disse blir fordelt over tre år. De ekstra midlene skal styrke inkubator-selskap som har god resultatoppnåelse og stort vekstpotensial. Administrerende direktør Erik Haugane mener dette er effektiv bruk av statlige virkemidler og en god investering i morgendagens næringsliv:

– Vi ønsker å styrke gode enkeltmiljø og skape såkalte «beste praksis»-kandidater. Samtidig har vi som ambisjon å utforske nye metoder for utvikling av oppstartbedrifter. Dette vil foregå i tett samspill med innovasjonsmiljøene og kommer hele nettverket til gode.

Planlagt fordeling av ekstrastøtte:

  • StartupLab (Oslo) – 7,5 Mill
  • Kjeller Innovasjon (Kjeller) – 4,5 Mill
  • ÅKP (Ålesund) – 4,5 Mill
  • Ipark (Stavanger) – 3 Mill
  • Ko-Aks (Gjøvik) – 3 Mill
  • Nyskapingsparken Inkubator (Bergen) – 3 mill
  • Norinnova Technology Transfer (Tromsø) – 3 mill
  • Proneo (Verdal/ Stjørdal) – 1,5 Mill

 Om Siva:

Siva gir næringslivet rom til å vokse gjennom å investere i eiendom, innovasjonsselskap og utvikling av oppstartsmiljø.

 Sivas hovedmål er å utløse lønnsom næringsutvikling i bedrifter og regionale nærings- og kunnskapsmiljøer. Siva skal gjennom sine eiendomsinvesteringer senke barrierer for etablering der markedsmekanismer gjør dette spesielt krevende, også for større industrielle eiendomsprosjekter. Sivas innovasjonsaktiviteter skal tilrettelegge for etablering og utvikling av bedrifter i nærings- og kunnskapsmiljøer, og koble disse sammen i regionale, nasjonale og internasjonale nettverk. Siva har et særlig ansvar for å fremme vekstkraften i distriktene.

 Siva er et statsforetak eid av Nærings- og fiskeridepartementet.

Følg oss: Siva på Facebook
Følg oss: Siva på Twitter