Erik Haugane forlater Siva

Erik Haugane har i dag valgt å si opp sin stilling som administrerende direktør i Siva. – Dette var en tung avgjørelse, men jeg er fornøyd med at jeg forlater et Siva som er godt rustet for framtida, sier Haugane.

Administrerende direktør i Siva, Erik Haugane, vil fratre sin stilling ved utgangen av 2014. Haugane har ledet selskapet siden sommeren 2013. I denne perioden har han nedlagt en stor innsats for å utvikle og profesjonalisere Siva som organisasjon. Når han nå velger å gå av, er det fordi han ikke har fått hele organisasjonen med seg i endringsprosessene. Haugane sin avgang vil ikke føre til noen omlegging av den kursen han har vært med på å stake ut.

– Jeg har stor entusiasme rundt Sivas målsettinger og er stolt over det vi har fått til det siste året. Mitt mandat fra eier og styret har vært å ta Siva gjennom en omstillingsprosess. Dette har vært en påkjenning for organisasjonen. Jeg opplever ikke at jeg i stor nok grad har lyktes i å motivere og engasjere organisasjonen til å endre seg i det tempo jeg mener er nødvendig, sier Haugane.

Sivas eiendomsdirektør, Espen Susegg, konstitueres i stillingen som administrerende direktør fra 1. januar 2015.

Ny virkelighet for norsk næringsliv

Siva er statens virkemiddel for utvikling av bedrifter og nærings- og kunnskapsmiljøer i hele landet. Under Haugane sin ledelse har selskapet fått et strategisk og kompetansemessig løft. Norsk næringsliv står overfor en ny virkelighet med økt globalisering, høyere tempo og flere aktører. Haugane har hatt som mål å gjøre Siva mer relevant for miljøene selskapet skal tjene, og bedre i stand til å ta inn over seg nye metoder for innovasjon og næringsutvikling.

– Haugane har gjennom sin næringslivserfaring og sitt sterke engasjement for nyskaping og vekstkraft bidratt vesentlig til å gjøre Siva mer effektivt og fremtidsrettet. Styret legger vekt på at dette viktige arbeidet skal videreføres etter hans avgang, sier styreleder Kristin Reitan Husebø.

Kontaktpersoner:

Roy Strømsnes, kommunikasjonsdirektør i Siva
Telefon: +47 909 33 114
Epost: roy.stromsnes@siva.no

Kristin Reitan Husebø, styreleder i Siva
Telefon: +47 975 59 043
Epost: kristin.reitan.husebo@hotmail.com

Flere artikler

  • God jul og takk for i år

    Neste år skjer det ekstra mye spennende hos oss i Siva. Vi fyller 50 år og kommer til å fremstå i helt ny visuell drakt med nyoppussede lokaler. Som alltid er vi opptatt av nyskaping og bærekraftig drift, hvor også gjenbruk er en viktig brikke – noe som gjenspeiles i årets lille julehilsen. 

  • Håndtrykk for bedre regionalt samarbeid

    Tettere samarbeid mellom fylkeskommunene og virkemiddelapparatet skal gi bedre regional næringspolitikk. Tirsdag 28. november ble en ny regional samarbeidsmodell formalisert gjennom et forpliktende håndtrykk.