Statsbudsjettet 2015: Siva får 8 millioner ekstra til inkubasjon

Dette kommer fram i den godkjente budsjettavtalen mellom Venstre, KRF og regjeringspartiene som ble lagt fram fredag.

Monica-mæland
Næringsminister Monica Mæland øker Sivas budsjett for utvikling av oppstartsbedrifter. Foto: Christine Spersrud Haug / NFD

En av endringene i statsbudsjettet er at Nærings- og fiskeridepartementet gir 8 millioner kroner ekstra til styrking av Sivas inkubasjonsarbeid.

– Dette er svært gledelig og dessuten en anerkjennelse av Sivas viktige arbeid for næringsutvikling og infrastruktur for nyskaping, sier Sivas kommunikasjonsdirektør Roy Strømsnes.

Fra idé til marked

Sivas inkubasjonsprogram gir tilskudd til utvalgte inkubatorer i hele landet. Deres hovedoppgave er å utvikle oppstartsbedrifter i en tidlig fase og klargjøre ideene til å møte marked og investorer. Les mer om Sivas inkubatorprogram her.

Tidligere i år ble det kjent at Siva gjennom egne prioriteringer la 30 millioner ekstra på bordet for å styrke utvalgte inkubatorer i Sivanettverket.

Les hele budsjettavtalen.

Flere artikler

  • Et betydelig løft for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram

    En nasjonal evaluering av Sivas til sammen 75 operatører innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet har resultert i nye og mer effektive tilskuddsmodeller. I tillegg økes de samlede programtilskuddene med 15 %, og innsatsen overfor inkubatorer og næringshager med et betydelig potensiale til å bidra til ytterligere vekst og utvikling i norsk næringsliv forsterkes.

  • Nytt styre i Siva

    Sverre Narvesen ble utnevnt som konstituert styreleder i Siva på et ekstraordinært foretaksmøte fredag 22. juni.

  • Utlysninger klynger 2018

    Norwegian Innovation Clusters inviterer til opptak av klynger innenfor Arena og NCE og til forlengelse av pågående Arena-klynger i en nasjonal konkurranse. Programmet Norwegian Innovation Clusters eies og drives i felleskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. I 2018 gjennomfører programmet en ny utlysning med sikte på godkjenning av nye klynger som skal få støtte […]