Det grønne karbonet

Magne Vegel er daglig leder i Pan Innovasjon AS.
Magne Vegel er daglig leder i Pan Innovasjon AS.

Pan Innovasjon skal modernisere skogindustrien og finne nye bruksområder for trær.

Selskapet har hentet navnet sitt fra skogguden Pan. Han var i gresk mytologi en gud som ble assosiert med skogen og begjæret, og hans navn på gresk betyr “Alt”. På alle måter et passende navn for det nyetablerte innovasjonsselskapet som skal utforske skogens hemmeligheter og skape konkurransedyktig næringsliv av den naturlige råvaren. 

Pan Innovasjon ble etablert på Hønefoss som et ledd i regjeringens krisepakke til treforedlingsindustrien. Selskapet er en nasjonal inkubator og et regionalt innovasjonssenter for skognæringen.

Daglig leder Magne Vegel er begeistret og ser et enormt potensial for utvikling.

— Det skjer veldig mye spennende, spesielt innen bioenergi. Mye handler om det grønne karbonet som skal erstatte det sorte oljekarbonet. Den nye «bioøkonomien» er i ferd med å bli et begrep i Norge. I denne økonomien er skog en sentral og naturlig ressurs som Norge besitter. Den er fornybar og CO2-nøytral, så vi har et glimrende utgangspunkt. 

Siva eier 15,1% av Pan Innovasjon og er representert i styret. Selskapet mottar også utviklingsmidler gjennom Sivas innovasjonsprogram.

— Alle gode ting er tre!

Idetilfanget rundt nye bruksområder for trær er stort. Vegel har allerede vurdert over 50 store og små forslag.

— I hovedsak jobber vi innen tre områder: Biokjemi, bioenergi og utvikling av nye konsepter innenfor tradisjonell treindustri. I tillegg til de store aktørene jobber vi med mange spennende gründerbedrifter. Ideene derfra vil være viktige for oss i tida framover. 

Følg oss: Siva på Facebook
Følg oss: Siva på Twitter

Siva som støttespiller

Vegel ser på Siva som en katalysator i den prosessen Pan Innovasjon skal gjennom nå. Selskapet får tilgang på støttemidler som skal gå uavkortet til de mindre gründerbedriftene. I tillegg oppleves Sivas engasjement som et positivt signal fra myndighetene. 

Ola Borten Moe er direktør for innovasjon i Siva.
Ola Borten Moe er direktør for innovasjon i Siva.

— Vi opplever at regjeringen gjennom Siva forteller oss at de har tro på det vi driver med og at de har et genuint ønske om at vi skal lykkes. I tillegg bidrar Siva med unik kompetanse, og vi får tilgang på et enormt nettverk, avslutter Vegel.

Sivas direktør for innovasjon, Ola Borten Moe er fornøyd med satsingen.

— Pan Innovasjon har gode forutsetninger for å utvikle framtidsrettede produkter av skogråvaren. Siva engasjerer seg i selskapet fordi vi ønsker å bidra til at Norge utnytter skogen som miljøvennlig ressurs, og at vi får en velfungerende, grønn industri rundt skognæringen, sier Borten Moe.

Pan Innovasjon skal:
  • Fremstå som en ledende aktør for etablering av ny kunnskapsbasert industri hvor tre, benyttet på nye og unike måter, blir bærende elementer i nyetablering og utvikling av et konkurransedyktig og bærekraftige skogbasert næringsliv.
  • Bli en viktig og foretrukket strategisk samarbeidspartner for myndigheter og offentlige organer i prosessen med å «vitalisere» treforedlingsbransjen.
  • Gjennomføre og styre prosessene frem til etablering av bedrifter.
  • Kommersialisere forretningsideer og forskningsresultater, hvor tre benyttes på nye og innovative måter.
  • Tilby og/eller ta initiativ til relevante forsknings- og utviklings aktiviteter, i samarbeid med FoU-partnere, industribedrifter og eiere.

Besøk den nye nettsiden til Pan Innovasjon.