Siva satser på Kjeller Innovasjon

Illustrasjon: PKA Arkitekter.
Illustrasjon: PKA Arkitekter.

Er i dialog med flere aktører for videre utbygging av Forskningsparken.

Siva bidrar til å skape morgendagens arbeidsplasser ved å tilrettelegge for forskning og innovasjon på Kjeller. Målet er å være blant de mest innovative i Europa.

Innovasjonspotensialet er størst i skjæringspunktet mellom Utdanningsinstitusjonene, næringslivet og samfunnet for øvrig. Ved å engasjere seg i Kjeller Innovasjon sin inkubator bidrar Siva til at oppstartsselskap og gründere får bedre vekstvilkår, og at flere ideer når raskere ut til markedet.

– Kjeller Innovasjon genererer og utvikler gode ideer fra forskningsmiljøer og næringsliv. I samarbeid med våre partnere tar vi ideene videre inn i prosjektfasen og bistår i forhold til bedriftsetablering, markedsintroduksjon og finansiering, forklarer Mariann Ødegård, administrerende direktør i Kjeller Innovasjon.

Følg oss: Siva på Facebook
Følg oss: Siva på Twitter

Kjeller Innovasjon har sitt hovedfokus innenfor energi, IT, helse, miljø, samfunnssikkerhet og bioteknologi. Forskningsparken på Kjeller er et av Norges største forskningsmiljø, med forskning i verdensklasse. Miljøet genererer hvert år en rekke nye bedrifter, de fleste gjennom inkubatoren.

– Sivas inkubasjonsprogram er et verktøy for utvikling av oppstartsbedrifter. Gründere får tilgang til profesjonelle forretningsutviklere, kapital og nettverk, som bidrar til å øke bedriftens vekstkraft og skaper flere levedyktige selskaper, sier Ødegård.

Siva ønsker å utvikle alle større miljøer, forteller seksjonsleder i Siva, Kristian Strømmen.
Siva ønsker å utvikle alle større miljøer, forteller seksjonsleder i Siva, Kristian Strømmen.
Næringsutvikling og nyskaping

For å forsterke og beholde miljøet på Kjeller, mener Ødegård at det er viktig at enda flere gründere og selskaper etablerer seg der. I den anledning jobber også Siva gjennom eierskap i Kunnskapsbyen Eiendom AS og nettverket på Kjeller for en videre utbygging av Forskningsparken.

– Vi er i dialog med flere aktører, og det er tegnet ulike forslag til utbygging av Forskningsparken på Kjeller, sier Kristian Strømmen, Seksjonsleder Utvikling og utbygging i Siva.

Siva er i god dialog med Skedsmo kommune som jobber med områderegulering av område, og planen forventes vedtatt i 2015, slik at alt ligger til rette for et nytt innovasjonssenter på Kjeller i 2017.

Siva har som mål å utvikle innovasjonskraften i alle større miljøer, hvorav Kjeller er et av disse.

– I Tromsø har vi Forskningsparken, i Oslo satser vi gjennom Oslo Cancer Cluster Vi har og jobber med lignende engasjement i flere andre byer, og dette vil vi gjøre mer av, sier Strømmen.

Sivas ambisjon er å gi næringslivet rom til å vokse gjennom å samle akademia, næringsliv og oppstartsmiljøer i større innovasjonssentre.

– Vi mener at dette vil være et betydelig bidrag til å styrke regionenes innovasjons- og konkurransekraft, avslutter han.

Artikkelen er hentet fra annonsebilaget om Kunnskapsbyen Lillestrøm i Aftenposten 7. januar 2015.