Siva og Patentstyret inngår samarbeid

patent1

Ny avtale skal bidra til økt kunnskap og bevissthet rundt immaterielle rettigheter. 

Begge selskapene har som mål å bidra til utvikling av morgendagens næringsliv. I forrige uke signerte Patentstyret og Siva en ny samarbeidsavtale som støtter opp om arbeidet med å tilrettelegge for økt innovasjon og verdiskaping.

Strategisk virkemiddel

– Vi er veldig glade for å ha fått til denne samarbeidsavtalen. Immaterielle rettigheter (IPR) er et viktig strategisk virkemiddel for å sikre seg mot piratkopiering og varemerkeforfalskning, og for å erobre og befeste nye markeder. IPR bidrar til å sikre konkurranseposisjoner og økonomisk gevinst. sier Otto Scharff, avdelingsdirektør i Patentstyret.

Følg oss: Siva på Facebook
Følg oss: Siva på Twitter

Siva og Patentstyret har felles ambisjon og mål om økt strategisk bruk av IPR i innovasjonsmiljøer.

– Siva ønsker gjennom denne avtalen å bidra til økt kunnskap og bevissthet omkring viktigheten av immaterielle rettigheter hos lederne i våre innovasjonsselskaper. Dette er noe vi håper å komme i gang med i løpet av første halvår 2015, sier Sivas programdirektør Jon Johansen.

Patentstyret fremmer innovasjon og verdiskaping i næringsliv og samfunn, både i rollen som nasjonal myndighet for immaterialrett og som veileder og kunnskapsleverandør. Patentstyret og Siva vil sørge for opplæring og oppdatering av hverandres medarbeidere innenfor deres respektive områder. Denne overordnede rammeavtalen kan også danne grunnlag for konkrete prosjektsamarbeid i tiden framover.

Patentstyrets nettside
Last ned: Samarbeidsavtalen mellom Siva og Patentstyret