Det spirer i næringshagen

Næringshagene_illustrasjon-590x472

Ny rapport viser at næringshagene har stor betydning for utvikling av bedrifter og lokalt næringsliv.

Den ferske rapporten fra Nordlandsforskning er resultatet av en stor studie blant bedrifter som er del av et næringshagemiljø.

Last ned rapporten fra Nordlandsforskning

I rapporten skriver Nordlandsforskning at et næringshagemiljø kan betraktes som et avgrenset lokalt innovasjonssystem. Et slikt innovasjonssystem er mer enn et fysisk bygg. Uten interaksjon, læring og kunnskapsspredning innad i miljøet vil næringshagene i stor grad være et tomt skall.

Stor læringseffekt

Hovedfunnene i rapporten er at næringshagene har rekruttert bedrifter med stort behov for kompetanse, som bruker et bredt spekter av næringshagenes tilbud og som selv mener de har læringseffekter og opplever nytte av å være en del av næringshagemiljøet. Dette gjelder både for bedrifter med aktiv og passiv tilknytning, skjønt behov, bruk og effekt er langt svakere for den siste gruppen.

Den sterkeste effekten av Sivas næringshageprogram finner vi hos bedrifter som benytter seg av kunnskaps- og kompetansetilbudet i næringshagen. Disse bedriftene oppgir stor læringseffekt og kompetansetilførsel både fra næringshagens ansatte og fra de andre bedriftene i miljøet.

De mest brukte tjenestene er felles administrative funksjoner, nettverk og hjelp til forretningsutvikling. Juridiske tjenester oppgis å være minst brukt.

Skjermbilde 2014-12-02 kl. 11.33.12Å analysere hvordan næringshagemiljøet setter rammer for, og påvirker i hvilken grad næringshagene har positive effekter som ikke ville skjedd uten bedriftens tilknytning til næringshagen, vil være viktig, både for å vurdere på hvilke måter programmet har effekt, men ikke minst for å lære mer om hvordan næringshageprogrammet kan forbedres og ha enda sterkere effekter. Dette vil være et egnet tema for videre forskning, skriver Nordlandsforskning.

Næringshageprogrammet opereres av Siva i samarbeid med fylkeskommunene og er finansiert gjennom Kommunal- og moderniseringsdepartementet.